รางวัลทางการศึกษา

รางวัลทางการศึกษานานาชาติของ ดร.ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมสร้างคุณค่าสากล (SGI) และนายกสมาคมกิตติมศักดิ์ของสมาคมสร้างคุณค่า (Soka Gakkai) ซึ่งในปัจจุบัน ดร.ไดซาขุ อิเคดะ เป็นบุคคลที่ได้รับรางวัลทางการศึกษามากที่สุดในโลก (ข้อมูลปี พ.ศ. 2561)

ที่ วันที่ ประเทศ/ดินแดน มหาวิทยาลัย/สถาบัน ชื่อรางวัล
1 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 สหภาพโซเวียต มหาวิทยาลัยแห่งมอสโคว์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2 10 เมษายน พ.ศ. 2524 เปรู มหาวิทยาลัยแห่งชาติซานมาร์คอส ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
3 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 บัลแกเรีย มหาวิทยาลัยโซเฟีย ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
4 5 มิถุนายน พ.ศ. 2527 จีน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
5 9 มิถุนายน พ.ศ. 2527 จีน มหาวิทยาลัยฟูดาน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
6 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 สาธารณรัฐโดมินิกัน มหาวิทยาลัยอิสระแห่งซานโต โดมิงโก ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
7 1 มีนาคม พ.ศ. 2533 อาร์เจนติน่า มหาวิทยาลัยแห่งบัวโนส ไอเรส ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
8 10 มีนาคม พ.ศ. 2533 เม็กซิโก มหาวิทยาลัยแห่งกวนนาฮวนโต ศาสตราจารย์กิตติคุณ
9 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 จีน มหาวิทยาลัยวูซาน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ วิทยาลัยศิลปะ
10 30 มกราคม พ.ศ. 2534 มาเก๊า มหาวิทยาลัยแห่งเอเชียตะวันออก ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
11 21 เมษายน พ.ศ. 2534 ฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
12 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 อาร์เจนติน่า มหาวิทยาลัยแห่งปาเรโม่ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
13 30 มกราคม พ.ศ. 2535 ฮ่องกง มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง ศาสตราจารย์อาคันตุกะเกียรติยศ
14 24 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ตุรกี มหาวิทยาลัยอังการ่า สังคมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
15 14 ตุลาคม พ.ศ. 2535 จีน สถาบันสังคมศาสตร์จีน ศาสตราจารย์กิตติเมธี กิตติมศักดิ์
16 22 ธันวาคม พ.ศ. 2535 เคนย่า มหาวิทยาลัยไนโรบี อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
17 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 บราซิล สหพันธ์ุมหาวิทยาลัยแห่ง ริโอ เดอ ฮันเนโร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
18 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 อาร์เจนติน่า มหาวิทยาลัยแห่งชาติโลโมส เดอ ซาโมร่า ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
19 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 อาร์เจนติน่า มหาวิทยาลัยแห่งชาติโลโมส เดอ ซาโมร่า ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ คณะนิติศาสตร์
20 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 อาร์เจนติน่า มหาวิทยาลัยแห่งชาติ คอร์โดบา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
21 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 ปารากวัย มหาวิทยาลัยแห่งชาติ แอนซันซิออง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
22 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 บราซิล มหาวิทยาลัยแห่งเซา เปาโล ศาสตราจารย์อาคันตุกะกิตติมศักดิ์
23 1 มีนาคม พ.ศ. 2536 บราซิล สหพันธ์มหาวิทยาลัยแห่งปาราน่า ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
24 3 มีนาคม พ.ศ. 2536 โบลิเวีย มหาวิทยาลัยแห่ง เอล วาลเล่ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
25 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 จีน มหาวิทยาลัยเซินเจิ้น ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
26 6 มกราคม พ.ศ. 2537 จีน พิพิธภัณฑ์แห่งเขตปกครองตนเองซินเจียง อุยกูร์ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
27 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 รัสเซีย มหาวิทยาลัยนานาชาติ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
28 1 มิถุนายน พ.ศ. 2537 อิตาลี มหาวิทยาลัยแห่งโบโลนญ่า ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
29 15 มิถุนายน พ.ศ. 2537 สหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยแห่งกลาสโกวล์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
30 12 สิงหาคม พ.ศ. 2537 จีน มหาวิทยาลัยซินเจียง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
31 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 จีน มหาวิทยาลัยเ้ซี๊ยะเหมิ่น ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
32 30 กันยายน พ.ศ. 2538 แอฟริกาใต้ มหาวิทยาลัยภาคเหนือ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
33 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 เนปาล มหาวิทยาลัยตรีภูวนะ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
34 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 มาเก๊า มหาวิทยาลัยมาเก๊า สังคมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
35 14 มีนาคม พ.ศ. 2539 ฮ่องกง มหาวิทยาลัยฮ่องกง อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
36 2 เมษายน พ.ศ. 2539 จีน มหาวิทยาลัยซินเจียง ประธานกิตติมศักดิ์
37 8 มิถุนายน พ.ศ. 2539 สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยเดนเวอร์ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
38 25 มิถุนายน พ.ศ. 2539 คิวบา มหาวิทยาลัยฮาวาน่า มนุษยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
39 29 สิงหาคม พ.ศ. 2539 กาน่า มหาวิทยาลัยแห่งกาน่า นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
40 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 รัสเซีย มหาวิทยาลัยแห่งรัฐตะวันออกไกล ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาระหว่างประเทศ
41 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 จีน มหาวิทยาลัยซุน ยัต เซ็น ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
42 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 จีน มหาวิทยาลัยจีหลิน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
43 18 มีนาคม พ.ศ. 2540 ฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัย เดอ ลา ซัลเล อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษานานาชาติ
44 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ศรีลังกา มหาวิทยาลัย เคลานิย่า อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
45 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 จีน มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
46 6 ตุลาคม พ.ศ. 2540 จีน มหาวิทยาลัยมองโกเลียใน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
47 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 มองโกเลีย มหาวิทยาลัยแห่งชาติมองโกเลีย มนุษยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
48 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 ฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยแห่งกรุงมะนิลา มนุษยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
49 18 มีนาคม พ.ศ. 2541 อาร์เจนติน่า มหาวิทยาลัยแห่งโมรอน ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
50 2 เมษายน พ.ศ. 2541 รัสเซีย สถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
51 29 เมษายน พ.ศ. 2541 บราซิล มหาวิทยาลัยแห่งริโอ เดอ จาเนโร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
52 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยควงฉี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
53 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 เกาหลีใต้ วิทยาลัยซุงซอง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
54 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 เปรู มหาวิทยาลัยริคาร์โด พาลม่า ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
55 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 เปรู องค์กรศึกษาศาสตร์ แห่ง เปรู ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
56 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 จีน มหาวิทยาลัยยานเปียน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
57 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 จีน มหาวิทยาลัยนันไค ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
58 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 บราซิล มหาวิทยาลัยแห่งนอร์ทเทริ์น ปราน่า ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
59 13 ธันวาคม พ.ศ. 2541 อินเดีย มหาวิทยาลัยเดลี อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
60 15 มกราคม พ.ศ. 2542 อาร์เจนติน่า มหาวิทยาลัยฟลอเรส ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
61 5 เมษายน พ.ศ. 2542 จีน มหาวิทยาลัยเสฉวน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
62 17 เมษายน พ.ศ. 2542 เปรู มหาวิทยาลัยแห่งชาติ เฟดเดอริโก้ วิลลาเรล ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
63 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเซจู ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวรรณกรรมและภาษาเกาหลี
64 12 มิถุนายน พ.ศ. 2542 โบลิเวีย มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งซานต้า ครูซ เดอ ลา ซิเอร่า ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
65 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 จีน มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
66 24 สิงหาคม พ.ศ. 2542 คีร์กิซสถาน สถาบันภาษาและวัฒนธรรมชาิติตะวันออก ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
67 4 กันยายน พ.ศ. 2542 เปรู มหาวิทยาลัยแห่งชาติเปรูกลาง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
68 10 กันยายน พ.ศ. 2542 จีน มหาวิทยาลัยครูหูนาน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
69 25 ตุลาคม พ.ศ. 2542 อาร์เจนติน่า มหาวิทยาลัยแห่งชาติโลมาส เดอ ซาโมร่า ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์แห่งคณะสังคมศาสตร์
70 27 ตุลาคม พ.ศ. 2542 อาร์เจนติน่า มหาวิทยาลัยแห่งชาติโคมาเฮ่ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
71 16 ธันวาคม พ.ศ. 2542 จีน มหาวิทยาลัยนานกิ่ง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
72 6 มกราคม พ.ศ. 2543 รัสเซีย มหาวิทยาลัยเซ็นปีเตอร์เบิร์ก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
73 15 มกราคม พ.ศ. 2543 สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยเดอลาแวร์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
74 18 มกราคม พ.ศ. 2543 สหรัฐอเมริกา วิทยาลัยควีนส์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
75 28 มกราคม พ.ศ. 2543 กวม (สหรัฐอเมริกา) มหาวิทยาลัยแห่งกวม อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
76 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 ฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยแองเจลลิส มนุษยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
77 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 จีน มหาวิทยาลัยแห่งชนชาติ ภาคกลาง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
78 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 จีน มหาวิทยาลัยกวางตุ้งเพื่อการต่างประเทศ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
79 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 อาร์เจนติน่า มหาวิทยาลัยแห่งชาตินอร์เดสเต ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
80 10 มีนาคม พ.ศ. 2543 จีน มหาวิทยาลัยครูตะวันออกเฉียงเหนือ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
81 21 มีนาคม พ.ศ. 2543 สาธารณรัฐซัคกา์ (รัสเซีย) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐยาคุท ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
82 17 เมษายน พ.ศ. 2543 เอลซัลวาดอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลาตินอเมริกา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
83 22 เมษายน พ.ศ. 2543 จีน สถาบันศิลปะมองโกเลียใน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ผู้ทรงคุณค่า
84 24 เมษายน พ.ศ. 2543 อินเดีย สถาบันสันสฤตศึกษาศรีศรีสิฤธาราม โอมคานารถ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Mahamahopadhyaya
85 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 มองโกเลีย สถาบันมองโกล (อักษรศาสตร์) อาจารย์กิตติมศักดิ์
86 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 จีน วิยาลัยบริหารปักกิ่ง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
87 27 มิถุนายน พ.ศ. 2543 จีน มหาวิทยาลัยยุนนาน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
88 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543 จีน มหาวิทยาลัยครูแห่งภาคใต้ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
89 26 สิงหาคม พ.ศ. 2543 อินเดีย มหาวิทยาลัยบุนเดลขัณฑ์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
90 1 กันยายน พ.ศ. 2543 เวเนซุเอล่า มหาวิทยาลัยซูเลีย ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
91 13 กันยายน พ.ศ. 2543 ปานามา มหาวิทยาลัยปานามา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
92 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 อินเดีย มหาวิทยาลัยบุนเดลขัณฑ์ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ตลอดชีพแห่งสถาบันสังคมศาสตร์แอมเบดคาร์
93 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ไทย มหาวิทยาลัยสยาม รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
94 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ตองกา สถาบันศึกษาศาสตรตองกาและสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตองกา ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์
95 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยซิดนีย์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
96 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 มาเลเซีย มหาวิทยาลับปุตตรามาเลเซีย อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
97 7 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ฮ่องกง (จีน) มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง สังคมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
98 25 ธันวาคม พ.ศ. 2543 มองโกเลีย มหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งมองโกเลีย ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
99 20 มกราคม พ.ศ. 2544 อินเดีย มหาวิทยาลัยวีร์ บาฮาดูร์ ซิงห์ ภูวันจัล อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
100 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 จีน สถาบันสังคมศาสตร์แห่งมณฑลกวางตุ้ง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
101 2 เมษายน พ.ศ. 2544 จีน มหาวิทยาลัยตะวันตกเฉียงเหนือ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
102 28 เมษายน พ.ศ. 2544 จีน มหาวิทยาลัยอันฮุย ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
103 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 เปอร์โตริโก(สหรัฐอเมริกา) มหาวิทยาลัยคาร์โลส แอลบิซู อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพฤติกรรมศาสตร์
104 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 มองโกเลีย มหาวิทยาลัยคารัคคูรัม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
105 1 มิถุนายน พ.ศ. 2544 จีน มหาวิทยาลัยครูฟูเจี้ยน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
106 14 มิถุนายน พ.ศ. 2544 จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
107 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 จีน มหาวิทยาลัยจิหนาน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
108 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 หมู่เกาะนอร์ทเทิร์นมาเรียน่า (สหรัฐอเมริกา) วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นมาเรียน่า ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
109 5 ตุลาคม พ.ศ. 2544 จีน มหาวิทยาลัยซูโจว ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
110 23 ตุลาคม พ.ศ. 2544 จีน มหาวิทยาลัยครูเหลียวหนิง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
111 27 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยภาคใต้ แห่งฟิลิปปินส์ มนุษยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
112 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 จีน มหาวิทยาลัยกวางซุ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
113 8 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยเกยอนจู ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
114 15 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติชองวอน ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
115 20 ธันวาคม พ.ศ. 2544 คาซัคสถาน มหาวิทยาลัยนานาชาติคาซัค-เตอร์กิซ อาห์เม็ต เยเซวี ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
116 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 สาธารณรัฐโดมินิกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซานโต้ โดมิงโก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
117 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 อุซเบกิซสถาน สถาบันศิลปะและการออกแบบแห่งชาติ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
118 9 มีนาคม พ.ศ. 2545 จีน สถาบันสังคมศาสตร์เหลียวหนิง ศาสตราจารย์กิตติเมธีอาวุโส
119 14 มีนาคม พ.ศ. 2545 ฟิลิปปินส์ มูลนิธิแห่ิงมหาวิทยาลัยเกรโกรริโอ อราเนตตา มนุษยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
120 19 มีนาคม พ.ศ. 2545 กัมพูชา มหาวิทยาลัยแห่งชาติ พนมเปญ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
121 1 เมษายน พ.ศ. 2545 จีน มหาวิทยาลัยเหลียวหนิง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
122 7 เมษายน พ.ศ. 2545 สหรัฐอเมริกา วิทยาลัยมอร์เฮ้าส์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
123 21 เมษายน พ.ศ. 2545 จีน มหาวิทยาลัยชิงเต่า ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
124 27 เมษายน พ.ศ. 2545 อินเดีย มหาวิทยาลัยฉัตราปติ ชาหุ จิ มหาราช อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
125 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 เคนย่า มหาวิทยาลัยเคนยัตตา อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
126 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 จีน สถาบันสังคมศาสตร์มณฑลเฮย์หลงเจียง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
127 8 มิถุนายน พ.ศ. 2545 รัสเซีย มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
128 23 มิถุนายน พ.ศ. 2545 จีน มหาวิทยาลัยครูนานกิ่ง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
129 28 มิถุนายน พ.ศ. 2545 เกาหลีใต้ วิทยาลัยโซราโบล ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
130 26 สิงหาคม พ.ศ. 2545 อินเดีย มหาวิทยาลัยหิมาจัลประเทศ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
131 28 กันยายน พ.ศ. 2545 จีน มหาวิทยาลัยแห่งชาติเรนมินิ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
132 6 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จีน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจีน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
133 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 จีน มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
134 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 มองโกเลีย โรงเรียนกฎหมายชิฮิฮูตัก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
135 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 Ukraine มหาวิทยาลัยการค้าและเศรษฐศาสตร์แห่งชาติ เคียฟ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
136 2 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยดองเอ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
137 12 ธันวาคม พ.ศ. 2545 จีน มหาวิทยาลัยการศึกษานานาชาติเซี่ยงไฮ้ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
138 21 ธันวาคม พ.ศ. 2545 จีน สถาบันสังคมศาสตร์เซี่ยงไฮ้ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
139 18 มกราคม พ.ศ. 2546 อินเดีย มหาวิทยาลัยภารติดาซาน อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
140 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เปรู มหาวิทยาลัยแห่งชาติเปอูรา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
141 24 มีนาคม พ.ศ. 2546 ไต้หวัน มหาวิทยาลัยวัฒนธรรมจีน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
142 15 เมษายน พ.ศ. 2546 จีน มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศต้าเหลียน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
143 19 เมษายน พ.ศ. 2546 ปารากวัย มหาวิทยาลัยโคลอมเบียแห่งปารากวัย สังคมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
144 27 กันยายน พ.ศ. 2546 เปรู มหาวิทยาลัยแห่งชาติจอร์จ บาซาเดร่ โกร์แมนน์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
145 8 ตุลาคม พ.ศ. 2546 จีน มหาวิทยาลัยครูภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
146 18 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยสตรีกวางจู ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
147 24 ตุลาคม พ.ศ. 2546 จีน มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวตง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
148 16 ธันวาคม พ.ศ. 2546 สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยแชปแมน อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
149 24 ธันวาคม พ.ศ. 2546 จีน มหาวิทยาลัยเจ้าผิ้ง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
150 10 มกราคม พ.ศ. 2547 สาธารณรัฐซัคกา (รัสเซีย) สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะแห่งอาร์คติก ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
151 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 อินเดีย มหาวิทยาลัยรพินทรา ภารติ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
152 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 สหรัฐอเมริกา วิทยาลัยมิเนเรล แอเรีย ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์
153 19 มีนาคม พ.ศ. 2547 จีน วิทยาลัยอัยการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
154 29 มีนาคม พ.ศ. 2547 ไต้หวัน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตุง เกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
155 1 เมษายน พ.ศ. 2547 สาธารณรัฐเบอร์ยัต (รัสเซีย) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบอร์ยัต ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
156 14 เมษายน พ.ศ. 2547 บราซิล มหาวิทยาลัยแห่งรัฐลอนดริน่า ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
157 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 โบลิเวีย มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ซาร์เวียร์ เดอ ซูควิซากา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
158 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 จีน มหาวิทยาลัยปิโตรเลียม ภาคตะวันออก ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
159 6 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยคาร์ปิทอล มนุษยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
160 26 มิถุนายน พ.ศ. 2547 จีน สถาบันเซี่ยงไฮ้ซานดะ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
161 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 จอร์แดน มหาวิทยาลัยแห่งจอร์แดน อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
162 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เม็กซิโก มหาวิทยาลัยกัวดาราจารา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
163 26 กันยายน พ.ศ. 2547 จีน สถาบันสังคมศาสตร์ฟูเจี้ยน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
164 3 ตุลาคม พ.ศ. 2547 จีน มหาวิทยาลัยฉางชุน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
165 16 ตุลาคม พ.ศ. 2547 จีน มหาวิทยาลัยครูกูฟู ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
166 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 คีร์กิซสถาน มหาวิทยาลัยรัฐออซ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
167 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 เกาหลีใต้ สถาบันศิลปศาสตร์ ปาร์ค เช ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
168 17 ธันวาคม พ.ศ. 2547 มองโกเลีย มหาวิทยาลัยออทกอนเตนเกอร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
169 21 มกราคม พ.ศ. 2548 หมู่เกาะนอร์ทเทิร์นมาเรียน่า (สหรัฐอเมริกา) วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นมาเรียน่า ประธานกิตติมศักดิ์
170 22 มกราคม พ.ศ. 2548 เปรู มหาวิทยาลัยศึกษาศาสตร์แห่งชาติ์เฮนดริก กูซแมน วาลเล ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
171 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เบลารุส มหาวิทยาลัยภาษาศาสตร์มินสก์ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
172 19 มีนาคม พ.ศ. 2548 ฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยรัฐบาทังกาส ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
173 1 เมษายน พ.ศ. 2548 จีน มหาวิทยาลัยพาณิชย์และเศรษฐศาสตร์เซี้ยงไฮ้ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
174 29 เมษายน พ.ศ. 2548 ปารากวัย มหาวิทยาลัยแห่งชาติ อิตาปัว ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
175 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 จีน มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
176 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 บราซิล วิทยาลัยปรัชญา วิทยาศาสตร์ และอักษรศาสตร์แห่งคอร์เนลิโอ โพรโค่ปิโอ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
177 17 มิถุนายน พ.ศ. 2548 จีน มหาวิทยาลัยครูหัวจง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
178 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 จีน มหาวิทยาลัยครูกวางสี ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
179 16 กันยายน พ.ศ. 2548 มองโกเลีย สถาบันปรัชญา สัังคมศาสตร์และกฎหมาย สมาคมวิทยาการแห่งมองโกล ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญา
180 18 กันยายน พ.ศ. 2548 เวียตนาม มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียตนาม ฮานอย ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
181 8 ตุลาคม พ.ศ. 2548 จีน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนตะวันนออก ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
182 12 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เซอร์เบียและมอนเตรนิโกร มหาวิทยาลัยบราคา คาริก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
183 20 ธันวาคม พ.ศ. 2548 รัสเซีย สถาบันความปลอดภัย การป้องกันภัยและการบังคับกฎหมาย ศาสตราจารย์
184 21 ธันวาคม พ.ศ. 2548 อินเดีย สถาบันร่วมแห่งการศึกษานานาชาติ (กึ่งมหาวิทยาลัย) อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
185 23 มกราคม พ.ศ. 2549 รัสเซีย มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอูลาล ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
186 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ลาว มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์
187 16 มีนาคม พ.ศ. 2549 ฟิลิปปินส์ วิทยาลัยเกษตรปัมปังกา มนุษยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
188 3 เมษายน พ.ศ. 2549 จีน มหาวิทยาลัยฮูหนาน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
189 28 เมษายน พ.ศ. 2549 ยูเครน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติยูเครน “สถาบันโพลีเทคนิคเคียฟ” ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
190 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 จีน มหาวิทยาลัยครูจีนตะวันออก ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
191 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 จีน สถาบันศิลปะ นานกิ่ง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
192 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 อินเดีย มหาวิทยาลัยวิศวะ-ภารติ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Deshikottama
193 2 มิถุนายน พ.ศ. 2549 จีน มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายตะวันตกเฉียงใต้ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
194 6 มิถุนายน พ.ศ. 2549 สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยเซาเทิร์น อิลลินอยส์ วิทยาเขตคาร์บอนดาเล่ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
195 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549 สหรัฐอเมริกา วิทยาลัยเซาท์เวสเทิร์นลอสแองเจลลิส ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์
196 16 มิถุนายน พ.ศ. 2549 จีน มหาวิทยาลัยเฉากวน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
197 17 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยดองซิน รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
198 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปรัชญารัฐประศาสนศาสรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
199 22 กันยายน พ.ศ. 2549 บราซิล วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์คาธอลิคแห่งบาเอีย ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
200 7 ตุลาคม พ.ศ. 2549 จีน มหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
201 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยแห่งระบบไรซาล มนุษยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
202 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549 จีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีต้าเหลียน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
203 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 เกาหลีใต้ วิทยาลัยดองจู ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
204 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 จีน มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
205 13 มีนาคม พ.ศ. 2550 รัสเซีย มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์แห่งชาติไบคาล ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
206 20 มีนาคม พ.ศ. 2550 เวเนซุเอล่า มหาวิทยาลัยราฟเอล เบลโลโซ คาร์ชิน ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
207 20 มีนาคม พ.ศ. 2550 เวเนซุเอล่า มหาวิทยาลัยซานต้า มาเรีย นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
208 23 มีนาคม พ.ศ. 2550 อิตาลี มหาวิทยาลัยแห่งปาเลอร์โม่ นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
209 2 เมษายน พ.ศ. 2550 บราซิล สถาบันปรัชญาแห่งบราซิลเลี่ยน ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
210 17 เมษายน พ.ศ. 2550 สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยวิสคอสิน มิลค์วอร์กกี้ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
211 18 เมษายน พ.ศ. 2550 จีน มหาวิทยาลัยวิศกรรมศาสตร์ฮารบิน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
212 29 เมษายน พ.ศ. 2550 บราซิล สหพันธ์มหาวิทยาลัยแห่งมาโต กรอสโซ่ ดู ซัล ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
213 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 จีน สถาบันสังคมศาสตร์เทียนจิ้น ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
214 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ไต้หวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้แห่งไต้หวัน วิศวรกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
215 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 รัสเซีย มหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์แห่งรัฐรัสเซีย ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
216 23 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เปรู มหาวิทยาลัยแห่งชาติ เอล ซานต้า ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
217 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สาธารณรัฐซัคกา์ (รัสเซีย) สถาบันการเกษตรกรรมแห่งรัฐยาคุต ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
218 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 รัสเซีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งรัฐตะวันออกไกล ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
219 13 กันยายน พ.ศ. 2550 ฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงใต แห่งฟิลิปปินส์้ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
220 6 ตุลาคม พ.ศ. 2550 จีน มหาวิทยาลัยครูส่านซี ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
221 8 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เม็กซิโก มหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์บูรณาการ มนุษยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
222 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550 บราซิล มหาวิทยาลัยอินจา ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
223 21 ตุลาคม พ.ศ. 2550 จีน มหาวิทยาลัยยุวชนชาติจีนเพื่อรัฐศาสตร์ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
224 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550 มองโกเลีย มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมองโกเลีย (ศึกษาศาสตร์) ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
225 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 จีน วิทยาลัยการแพทย์เหวินซุ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
226 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 จีน มหาวิทยาลัยครูเซี้ยงไฮ้ ศาสตราจารยกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ
227 19 มกราคม พ.ศ. 2551 สาธารณรัฐโดมินิกัน มหาวิทยาลัยอิสระแห่งซานโต้ โดมินโก้ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
228 21 มกราคม พ.ศ. 2551 ไต้หวัน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหยุนหลิน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการจัดการ
229 26 มกราคม พ.ศ. 2551 ฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคแห่งรัฐลากูน่า ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยศาสตร์
230 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 จีน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหูนาน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
231 21 มีนาคม พ.ศ. 2551 คีร์กิซสถาน มหาวิทยาลัยคีร์กีซแห่งรัฐอราบาเยฟ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
232 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 จีน มหาวิทยาลัยเจียหยิง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
233 2 เมษายน พ.ศ. 2551 รัสเซีย มหาวิทยาลัยครูแห่งรัฐทูล่า ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
234 16 เมษายน พ.ศ. 2551 จีน มหาวิทยาลัยเหอเป้ย ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
235 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 จีน มหาวิทยาลัยยานาน ศาสตราจารย์ตลอดชีพ
236 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 จีน มหาวิทยาลัยแห่งมณฑลเหลียวหนิงตะวันออก ศาสตราจารยกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ
237 2 มิถุนายน พ.ศ. 2551 จีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งฉางชุน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
238 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551 บราซิล มหาวิทยาลัยแอนฟานเกียร่า ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
239 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551 บราซิล มหาวิทยาลัยอิตาโล่-บราซิลเลี่ยน ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
240 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบนเกส มนุษยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
241 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ไต้หวัน สถาบันเทคโนโลยีแห่งชุนเกียว ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
242 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ไต้หวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งไถหนาน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
243 18 กันยายน พ.ศ. 2551 ฟิลิปปินส์ วิทยาลัยเกษตรศาสตร์และป่าไม้แห่งรัฐอิฟุเกา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาโบราณคดี วัฒนธรรม และสันติภาพโลก
244 11 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ฟิลิปปินส์ มหาวิยาลัยแห่งมะนิลา มนุษยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
245 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551 มองโกเลีย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมองโกเลีย มนุษยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
246 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จีน มหาวิทยาลัยต้าเหลียน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
247 19 มกราคม พ.ศ. 2552 อุซเบกิซสถาน สถาบันศิลปะแห่งอุซเบกิซสถาน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
248 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 มาเลเซีย มหาวิทยาลัยเปิดแห่งมาเลเซีย ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามานุษยวิทยา
249 16 มีนาคม พ.ศ. 2552 โบลีเวีย มหาวิทยาลัยแห่งอาควิโน-โบลิเวีย ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
250 21 มีนาคม พ.ศ. 2552 เดนมาร์ก มหาวิทยาลัยคอลเลจเซาท์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
251 2 เมษายน พ.ศ. 2552 เกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยทางทะเลแห่งเกาหลี ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย
252 10 เมษายน พ.ศ. 2552 คีร์กิซสถาน มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอิสซิค-คุล ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
253 17 เมษายน พ.ศ. 2552 จีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และการประมงฟูเจี้ยน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
254 24 เมษายน พ.ศ. 2552 จีน มหาวิทยาลัยครูเหอหนาน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
255 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 สหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยควีนส์ เบลฟาสต์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
256 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 จีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการพาณิชย์ มณฑลซินเจียง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
257 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยลูซอนใต้ มนุษยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
258 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 บราซิล มหาวิทยาลัยแห่งชาติ รอนโดเนีย ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
259 4 กันยายน พ.ศ. 2552 เกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยงอนกิก อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
260 24 กันยายน พ.ศ. 2552 มาเก๊า-จีน มหาวิทยาลัยเอเชียแห่งมาเก๊า ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
261 26 กันยายน พ.ศ. 2552 บราซิล วิทยาลัยกฏหมายโมรานโฮ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
262 28 กันยายน พ.ศ. 2552 บราซิล วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์แ่ห่งซิลวา เอ โซซ่า ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
263 10 ตุลาคม พ.ศ. 2552 บราซิล มหาวิทยาลัยแห่งชาติอินโดนีเซีย ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาและสันติภาพ
264 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 จีน มหาวิทยาลัยเกษตรและวิศวกรรม ซงไค่ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
265 25 ตุลาคม พ.ศ. 2552 จีน มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิค ต้าเหลียน ศาสตราจารย์กิตติคุณ
266 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 สาธารณรัฐซาฮา (รัสเซีย) วิทยาลัยฝึกหัดครูยาคุสท์ 1 ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
267 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 จีน มหาวิทยาลัยเจียวตง ตะวันตกเฉียงใต้ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
268 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 จีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ซีอาน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
269 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 จีน มหาวิทยาลัยหนิงเซี่ย ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ตลอดชีพ
270 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ไต้หวัน มหาวิทยาลัยยูดา ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
271 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เม็กซิโก มหาวิทยาลัยเอนริค ดีแอซ เดอ ลีออง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
272 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552 จีน มหาวิทยาลัยซีอาน ไป่หัว ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
273 15 มกราคม พ.ศ. 2553 ดินแดนกวมของสหรัฐอเมริกา วิทยาลัยกวม คอมมูนิตี้ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
274 27 มกราคม พ.ศ. 2553 จีน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันฮุย ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
275 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 อุซเบกิสถาน สถาบันศิลปศาสตร์ แห่งสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งอุซเบกิสถาน ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
276 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 จีน มหาวิทยาลัยนานาชาติ ซีอัน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
277 10 มีนาคม พ.ศ. 2553 จีน มหาวิทยาลัยธุรกิจศึกษา กวางตุ้ง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
278 16 มีนาคม พ.ศ. 2553 เวเนซุเอล่า มหาวิทยาลัยไบเซนเทนเนียล อารากัว ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
279 16 มีนาคม พ.ศ. 2553 เวเนซุเอล่า มหาวิทยาลัยเอนริค ดีแอซ เดอ ลีออง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
280 21 มีนาคม พ.ศ. 2553 จีน มหาวิทยาลัยซีอาน เจียวตง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
281 26 มีนาคม พ.ศ. 2553 ฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี รามอน แมคไซไซ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์แห่งศตวรรษ
282 2 เมษายน พ.ศ. 2553 อาร์เมเนีย สถาบันศิลปศาสตร์ แห่งรัฐเยเรวาน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
283 5 เมษายน พ.ศ. 2553 จีน สถาบันสังคมศาสตร์แห่งเสฉวน ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
284 15 เมษายน พ.ศ. 2553 จีน มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งซินเจียง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
285 15 เมษายน พ.ศ. 2553 จีน สถาบันศิลปศาสตร์แห่งกวางสี ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ตลอดชีพ
286 20 เมษายน พ.ศ. 2553 จีน มหาวิทยาลัยเสาซิง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
287 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 แคนาดา มหาวิทยาลัยลาวาล ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
288 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 จีน มหาวิทยาลัยชิงหัว ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
289 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 จีน มหาวิทยาลัยนครปักกิ่ง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
290 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จีน มหาวิทยาลัยหนิงเบา ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
291 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จีน มหาวิทยาลัยประมง ซีเจียง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
292 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553 สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยจอร์จ เมสัน อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
293 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ไต้หวัน มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์แห่งชาติไต้หวัน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
294 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ไต้หวัน มหาวิทยาลัยแห่งชาติคาโอเฉียง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
295 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553 มาเลเซีย มหาวิทยาลัยมาลายา มนุษยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
296 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 คีร์กิซสถาน สถาบันเกษตรศาสตร์โอซ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
297 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 คีร์กิซสถาน สถาบันเกษตรศาสตร์โอซ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
298 8 กันยายน พ.ศ. 2553 ชิลี มหาวิทยาลัยเปอร์โด เดอ วัลดิเวีย ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
299 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยเซาท์เทริ์นมินดาเนา มนุษยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
300 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยแมสซาซูเสส บอสตัน มนุษยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
301 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 บราซิล สถาบันศึกษาแห่งชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอเมซอน ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
302 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 จีน มหาวิทยาลัยประมงต้าเหลียน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
303 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บราซิล มหาวิทยาลัยเซา เปา โล เมโทรโปลีแทน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
304 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บราซิล สถาบันศึกษาแห่งชาติ มาโตร กรอสโซ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
305 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ไต้หวัน มหาวิทยาลัยเนชั่นแนลโฟร์โมซา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด
306 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยกอนยาง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจ
307 29 มกราคม พ.ศ. 2554 มาเก๊า สถาบันโพลีเทคนิคแห่งมาเก๊า ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
308 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 คีร์กิซสถาน สถาบันการศึกษาคีร์กิซ-รัสเซียน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
309 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 มาเก๊า มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งมาเก๊า ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
310 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 จีน มหาวิทยาลัยครูไหหนาน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
311 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ชุงจู ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
312 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยพางาซินาน มนุษยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
313 16 กันยายน พ.ศ. 2554 เกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ พุกยอง ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
314 25 กันยายน พ.ศ. 2554 แซมเบีย มหาวิทยาลัยแซมเบีย นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
315 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ เซนทรัลลูซอน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ตลอดชีพ
316 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จีน มหาวิทยาลัยเจียงกังชาน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
317 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554 สหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยบัคกิ้งแฮม อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
318 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 จีน มหาวิทยาลัยจิเหม่ย ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
319 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 รัสเซีย มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการค้าแห่งชาติ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
320 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554 อุซเบกิสถาน มหาวิทยาลัยแห่งชาติเตอร์เมซ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
321 12 มกราคม พ.ศ. 2555 จีน มหาวิทยาลัยกลางด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
322 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 คีร์กีซสถาน มหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์บิชเคก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
323 21 มีนาคม พ.ศ. 2555 ฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติบาทาน เพนินซูลา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษย์ศาสตร์
324 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 โบลิเวีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกชนแห่งซานตา ครูซ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
325 11 เมษายน พ.ศ. 2555 ไต้หวัน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งกรุงไทเป ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
326 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เปรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเปรู ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
327 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เปรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเปรู ศาสตราจารย์กิตติคุณ
328 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จีน มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
329 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ไต้หวัน มหาวิทยาลัยครูแห่งไต้หวัน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์
330 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จีน มหาวิทยาลัยป๋อไห่ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
331 12 กันยายน พ.ศ. 2555 แคนาดา มหาวิทยาลัยป๋อไห่ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
332 22 กันยายน พ.ศ. 2555 บราซิล มหาวิทยาลัยดอมบอสโก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
333 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555 คาซัคสถาน มหาวิทยาลัยแห่งชาติคาซัค ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
334 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวเนซุเอล่า มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งทัคชิร่า ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
335 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โบลิเวีย มหาวิทยาลัยภูมิภาคอเมซอนแห่งแพนโด ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
336 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 คีร์กิซสถาน สถาบันมนุษยเศรษฐศาสตร์คีร์กิช-จีน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
337 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 ฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนูวาวิสคาย่า มนุษยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
338 22 เมษายน พ.ศ. 2556 แอฟริกาใต้ มหาวิทยาลัยควาซูลู นาทัล สังคมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
339 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
340 22 กันยายน พ.ศ. 2556 อาร์เมเนีย มหาวิทยาลัยเยเรวาน ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
341 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยอัคลานสเตท มนุษยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
342 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556 จีน วิทยาลัยศิลปะต้าเหลียน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
343 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เปรู มหาวิทยาลัยเปรูเวี่ยนแห่งอเมริกา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
344 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มองโกเลีย มหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์ มนุษยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
345 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 รัสเซีย สถาบันภาษารัสเซียแห่งรัฐพุชคิน ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
346 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 อาร์เจนติน่า เนชันแนล ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ วิลล่า มาเรีย ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์พิเศษ
347 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 อินเดีย สถาบันการจัดการธุรกิจ เศตเยนทรา นารายัน ซิงค์ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
348 24 เมษายน พ.ศ. 2557 ฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอิสเบลล่า มนุษยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
349 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จีน มหาวิทยาลัยการศึกษานานาชาติเทียนจิน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
350 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เปรู มหาวิทยาลัยวิศวกรรมแห่งชาติ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
351 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จีน มหาวิทยาลัยครูฮาร์บิน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
352 16 กันยายน พ.ศ. 2557 สาธารณรัฐซาฮา (รัสเซีย) วิทยาลัยฝึกหัดครูยาคูทซ์ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
353 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยแห่งภาคตะวันออก มนุษยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
354 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 จีน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานกิง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
355 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 รัสเซีย มหาวิทยาลัยมิตรภาพประชาชนแห่งรัสเซีย ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
356 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 คีร์กีสถาน มหาวิทยาลัยสลาวิกแห่งคีร์กีซรัสเชียน ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
357 18 เมษายน พ.ศ. 2558 อินเดีย สถาบันสังคมศาตร์มาดูไร สังคมศาสตรศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
358 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 สาธารณรัฐเกาหลี มหาวิทยาลัยเกาหลีเหนือศึกษา ศาสตรเมธาจารย์
359 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 จีน มหาวิทยาลัยฟูชาน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
360 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โบลิเวีย มหาวิทยาลัยอิสระแห่งเบนิ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
361 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บราซิล มหาวิทยาลัยคาสเทโล แบรนโค ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
362 20 กันยายน พ.ศ. 2558 สาธารณรัฐเกาหลี มหาวิทยาลัยกวงนัม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษา
363 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ไต้หวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียนเกา ศาสตราจารยกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ
364 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 อินเดีย มหาวิทยาลัยเจแกรนเลคซิตี้ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
365 22 มกราคม พ.ศ. 2559 อินเดีย มหาวิทยาลัยบาร์กาทูลล่าห์ โพปาล อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
366 12 มีนาคม พ.ศ. 2559 คีร์กีสถาน สถาบันเทคโนโลยีและศึกษาศาสตร์อูซเก็น ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
367 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 อาร์เจนตินา มหาวิทยาลัยแห่งชาติทูคูแมน ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
368 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยเดอโปล อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
369 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 บราซิล มหาวิทยาลัยสหพันธ์รัฐแห่งเอเคอร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
370 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหูนาน ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
371 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เปรู มหาวิทยาลัยแห่งชาติซานมาร์คอส ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
372 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บราซิล วิทยาลัยการศึกษาขั้นสูงวาเลนก้า ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
373 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ปารากวัย มหาวิทยาลัยการศึกษาญี่ปุ่น ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
374 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จีน มหาวิทยาลัยหูเป่ย ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
375 25 มกราคม พ.ศ. 2561 สเปน มหาวิทยาลัยอัลกาลา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

[อ้างอิงจาก Academic Honors | Daisaku Ikeda Website]

▲ กลับไปข้างบน

วารสารสู่ความสุข