การเคลื่อนไหวทางด้านสันติภาพ

กว่า 40 ปีที่ อาจารย์อิเคดะได้รณรงค์การเลิกใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่คุกคามสิทธิการดำรงชีวิตของมนุษย์ เขาให้การสนับสนุนวัฒนธรรม แห่งสันติภาพที่ชื่นชมความแตกต่างและที่ที่การสนทนาและการแลกเปลี่ยนเป็นสะพานเชื่อมจิตใจมนุษย์เข้าด้วยกัน

  • อาจารย์อิเคดะ ได้สร้างความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับส่วนบุคคล เพื่อมุ่งสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนและญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงปี 1960 เป็นต้นมา และได้สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษาเชื่อมระหว่าง 2 ประเทศ เขายังได้รื้อฟื้นมิตรภาพระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียอีกด้วย
  • อาจารย์อิเคดะเป็นผู้สนับสนุนที่แน่วแน่ในอุดมคติและศักยภาพขององค์การสหประชาชาติ และตั้งแต่ปี 1983 เป็นต้นมา เขาได้เขียนข้อเสนอแนะด้านสันติภาพทุก ๆ ปี เพื่อเสนอแนวทางที่เป็นไปได้ที่จะแก้ปัญหาของโลก
  • เขาเป็นผู้นำในกิจกรรมระดับท้องถิ่นขององค์กรโซคาสากลในการส่งเสริมสันติภาพและการลดอาวุธ การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน และการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
  • เขาก่อตั้ง สมาคมดนตรีมิน-ออน (ปี 1963) และ พิพิธภัณฑ์ศิลปะโตเกียว ฟูจิ (ปี 1983) เพื่อสร้างความเข้าใจในระดับสากลให้ลึกซึ้งขึ้น โดยการแลกเปลี่ยนทางดนตรีและวัฒนธรรม
  • ในปี 1993 เขาได้เปิด ศูนย์วิจัยบอสตันสำหรับคริสต์ศตวรรษที่ 21 ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันอิเคดะเพื่อสันติภาพ การเรียนรู้ และการสนทนา เพื่อส่งเสริมการสนทนา ในหัวข้อสันติภาพและการศึกษาสำหรับประชากรโลก และในปี 1996 ได้เปิด สถาบันโทะดะเพื่อสันติภาพโลกและการวิจัยนโยบาย ที่ดำเนินงานด้านการวิจัย เรื่องความมั่นคงของมนุษย์ และโลกาภิบาล

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

วารสารสู่ความสุข