ประชุมที่ระลึก 11.18

| พุทธธรรม

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สมาคมฯ จัดรายการประชุมที่ระลึก 11.18 วันก่อตั้งสมาคมโซคาครบ 85 ปี โดยมีผู้นำระดับภาคขึ้นไป 4 ฝ่ายและตัวแทนกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เข้าร่วม

ในรายการมีการแสดงบรรเลงเพลงจากวงโยธวาทิต “ชยรพ” การแสดงขับร้องเพลงและการแสดงจากวงโคเทคิไท วิดีทัศน์ที่ระลึกก่อตั้งสมาคมโซคา ถ่ายทอดประสบการณ์จากยุวชนชาย-หญิง ผู้ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่ธรรมยุคใหม่ ในรายการนี้ อาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ ได้กรุณาส่งสารแสดงความยินดีด้วย

วารสารสู่ความสุข