ประชุมที่ระลึก 11.18

| พุทธธรรม

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดประชุมที่ระลึก 11.18 ปี 2018 ณ ห้องธรรมปีติ อาคารสมาคมฯ สำนักงานใหญ่ ภายใต้แนวคิด “จิตใจแห่งการไม่ยอมพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดที่ไม่มีอะไรมาทำลายได้” โดยมีผู้นำระดับภาคขึ้นไป 4 ฝ่ายจากทั่วประเทศ และตัวแทนกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 1,102 คน

ในการประชุมครั้งนี้มีการประกาศชัยชนะของยุวชนชาย-หญิง ผ่านประสบการณ์แห่งชัยชนะ พร้อมทั้งมอบ “เข็มแห่งชัยชนะ” แก่ยุวชนชาย-หญิง จำนวน 72 คน ที่สามารถชักชวนแนะนำธรรมแก่สมาชิกใหม่จนสามารถได้รับโงะฮนซน ทั้งนี้ ฝ่ายยุวชนยังเดินหน้าประกาศเป้าหมายเพิ่มจำนวนยุวชนเป็น 75,000 คน ภายใน ค.ศ.  2020 และร่วมกันขับร้องเพลง “ยุวชนกับปณิธานอันสูงส่ง” และ “This is my name” อย่างมีชีวิตชีวา เป็นการเปิดฉากประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเผยแผ่ธรรมไพศาล สำหรับ ค.ศ. 2019 ปีแห่งชัยชนะของโซคา มุ่งสู่วาระครบ 90 ปี โดยมียุวชนอยู่ในแนวหน้า


วารสารสู่ความสุข