ประชุมที่ระลึกวันก่อตั้งวงโยธวาทิตในประเทศไทยครบ 45 ปี

| วัฒนธรรม

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556 วงโยธวาทิตชยรพ จัดงานประชุมที่ระลึกวันก่อตั้งวงโยธวาทิตในประเทศไทยครบ 45 ปี ณ ห้องพระใหญ่ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี

โดยภายในงานได้มีการเชิญกลุ่มกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ ของสมาคมมาร่วมแสดง ไม่ว่าจะเป็น คณะนักร้องประสานเสียงกังสดาล คณะนักร้องประสานเสียงสันติคีตา กลุ่มโมเดิร์นแดนซ์ยุวชนหญิง กลุ่มโมเดิร์นแดนซ์ยุวชนชาย และกลุ่มดนตรีไทย เพื่อเป็นโอกาสให้กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงสมาชิกทั้ง 4 ฝ่าย ได้ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายแห่ง “ต่างกายใจเดียว” และเพื่อแสดงความขอบคุณต่อเพื่อนสมาชิกทุกท่าน โดยภายในงานเต็มไปด้วยการแสดงที่มีพร้อมทั้งความสนุกสนานร่าเริงและบรรยากกาศแห่งการส่งเสริมกำลังใจ งานจัดขึ้นจำนวน 2 รอบ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,659 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่และนักแสดง 350 คน และผู้เข้าชม 1,309 คน

วารสารสู่ความสุข