พิธีสวดมนต์วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562

| พุทธธรรม

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จัดประชุมสวดมนต์วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ณ สำนักงานใหญ่และอาคารสมาคมฯ สาขาต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมทั้งอาคารส่วนบุคคลและสถานที่ประชุมต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 218 แห่ง โดยมีเพื่อนสมาชิกทั่วประเทศพร้อมใจกันเดินทางไปร่วมพิธีสวดมนต์ดังกล่าวตามกำหนดการของแต่ละสถานที่ รวมทั้งสิ้น 16,694 คน

อ่านต่อ »

พิธีส่งมอบและเปิดนิทรรศการถาวร “ปฏิบัติการถ้ำหลวง : วาระแห่งโลก”

| กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยได้รับเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นผู้ร่วมจัดและสนับสนุนพิธีส่งมอบและเปิดนิทรรศการถาวร “ปฏิบัติการถ้ำหลวง : วาระแห่งโลก” ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดพระธาตุดอยเวา ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านต่อ »

ประชุมที่ระลึก 11.18

| พุทธธรรม

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดประชุมที่ระลึก 11.18 ปี 2018 ณ ห้องธรรมปีติ อาคารสมาคมฯ สำนักงานใหญ่ ภายใต้แนวคิด “จิตใจแห่งการไม่ยอมพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดที่ไม่มีอะไรมาทำลายได้” โดยมีผู้นำระดับภาคขึ้นไป 4 ฝ่ายจากทั่วประเทศ และตัวแทนกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 1,102 คน

อ่านต่อ »

LAB Gen Youth ปีที่ 2

| การศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561  สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดงานแนะแนวการศึกษาฝ่ายอนาคตยุวชนชาย-หญิง ประจำปี พ.ศ. 2561  ณ อาคารสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข