ฝ่ายยุวชนจัดกิจกรรม “การศึกษาสร้างคุณค่าให้ตนเองได้อย่างไร”

| การศึกษา

วันที่ 29 มกราคม และวันที่ 2, 13, 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย โดยตัวแทนฝ่ายยุวชนรวมทั้งฝ่ายผู้ใหญ่ของสมาคมที่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังจัดกิจกรรม “การศึกษาสร้างคุณค่าให้ตนเองได้อย่างไร” ณ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนราชวินิต และโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »

ยุวชนจัดงานบรรยายในหัวข้อ “การศึกษาสร้างคุณค่าให้ตนเองได้อย่างไร”

| การศึกษา

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ได้รับเชิญจากโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม เขตสายไหม กรุงเทพฯ เพื่อจัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ การศึกษาสร้างคุณค่าให้ตนเองได้อย่างไร โดยตัวแทนยุวชนชายหญิงของสมาคมฯ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการศึกษาสร้างคุณค่า

อ่านต่อ »

ยุวชนจัดงานบรรยายในหัวข้อ “การศึกษาสร้างคุณค่าให้ตนเองได้อย่างไร”

| การศึกษา

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ตัวแทนฝ่ายยุวชนสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จัดกิจกรรมทางด้านการศึกษาให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “การศึกษาสร้างคุณค่าให้ตนเองได้อย่างไร?” ณ หอประชุมเทพผดุงพร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

อ่านต่อ »

ต้นกล้าโซคา ค้นหาอาชีพในฝัน

| การศึกษา

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ฝ่ายยุวชนหญิง กลุ่มเตรียมอุดมและอุดมศึกษา ร่วมกันจัดงานแนะแนวอาชีพ “ต้นกล้าโซคา ค้นหาอาชีพในฝัน” ณ ห้องแสงทอง สมาคมสร้างคุณค่า สาขาถนนวิทยุ

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข