พิธีสวดมนต์ที่ระลึกแด่อาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ

| พุทธธรรม

พิธีสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ

ในนามของสมาชิกสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยทุกคน ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่อนิจกรรมของอาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ อาจารย์ผู้มีพระคุณของพวกเรา

พิธีฯ จัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 จำนวน 24 แห่ง ทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 17,310 คน สมาชิกสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยได้ร่วมกันสวดมนต์อธิษฐานด้วยความสำนึกในพระคุณของอาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ ผู้วางรากฐานการเผยแผ่ธรรมไพศาลในประเทศไทยและทั่วโลก และตั้งปณิธานเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล เป็นการตอบแทนพระคุณของอาจารย์

อ่านต่อ »

ประชุมที่ระลึก 5.3 ปี 2023

| พุทธธรรม

ฉลองวันที่ระลึก 5.3 ปี 2023 “สร้างความตั้งใจใหม่เพื่อความสุขของทุกคน”

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องธรรมปีติ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดประชุมที่ระลึก ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ผู้นำระดับรวมภาคขึ้นไป ตัวแทนกลุ่มกิจกรรม เจ้าหน้าที่ และนักแสดง จำนวน 565 คน ได้เข้าร่วมประชุมที่ระลึก 5.3 ปี 2023 ภายใต้แนวคิด “สร้างความตั้งใจใหม่เพื่อความสุขของทุกคน”ภายในประชุมมีวิดีทัศน์ 5.3 ประสบการณ์ชัยชนะอันยอดเยี่ยมของฝ่ายผู้ใหญ่หญิงและยุวชนชาย ความตั้งใจจากหัวหน้า 4 ฝ่าย ชุดการแสดงเพลง “Forever sensei” จากวงชยรพ เสียงบรรเลงเปียโนบทเพลง “ฮะฮ่ะ” อันไพเราะ

มาร่วมออกเดินทางด้วยจิตใจที่สดใหม่ ในปีแห่งยุวชนและฉลองชัยชนะไปด้วยกัน !

อ่านต่อ »

ฝ่ายผู้ใหญ่ชายจัดประชุมรวมเขตที่ระลึก 8.24 ทั่วประเทศ

| พุทธธรรม

ที่ระลึกวันแห่งฝ่ายผู้ใหญ่ชายและในโอกาสอาจารย์อิเคดะเข้าศรัทธาครบ 72 ปี ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมายจัดประชุมให้มีชัยชนะ 100%

อ่านต่อ »

LAB GEN YOUTH #3

| การศึกษา

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ฝ่ายยุวชนชาย-หญิง จัดงานแนะแนวการศึกษาฝ่ายอนาคต (แผนกเตรียมอุดม) Lab Gen Youth #3 ณ ห้องพระใหญ่ สมาคมฯ สาขาธนบุรี

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข