ฝ่ายผู้ใหญ่ชายจัดประชุมรวมเขตที่ระลึก 8.24 ทั่วประเทศ

| พุทธธรรม

ที่ระลึกวันแห่งฝ่ายผู้ใหญ่ชายและในโอกาสอาจารย์อิเคดะเข้าศรัทธาครบ 72 ปี ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมายจัดประชุมให้มีชัยชนะ 100%

อ่านต่อ »

LAB GEN YOUTH #3

| การศึกษา

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ฝ่ายยุวชนชาย-หญิง จัดงานแนะแนวการศึกษาฝ่ายอนาคต (แผนกเตรียมอุดม) Lab Gen Youth #3 ณ ห้องพระใหญ่ สมาคมฯ สาขาธนบุรี

อ่านต่อ »

ประชุมที่ระลึก 7.11 และ 7.19

| พุทธธรรม

ตลอดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายยุวชนทั่วประเทศจัดประชุมรวมที่มีชีวิตชีวา และเปี่ยมด้วยกำลังใจจากอาจารย์อิเคดะ ในโอกาสที่ระลึกครบ 68 ปี ของการก่อตั้งฝ่ายยุวชนชายและฝ่ายยุวชนหญิง (ช่วงที่ 1)

อ่านต่อ »

ฝึกอบรมหัวหน้ารวมภาคขึ้นไปฝ่ายผู้ใหญ่หญิง

| พุทธธรรม

วันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ฝ่ายผู้ใหญ่หญิงจัดฝึกอบรมหัวหน้ารวมภาคขึ้นไป ณ อาคารสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขานครราชสีมา ภายใต้คำขวัญ “สู้ด้วยกันนะ” มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 163 คน

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข