ฝ่ายผู้ใหญ่ชายจัดประชุมรวมเขตที่ระลึก 8.24 ทั่วประเทศ

| พุทธธรรม

ที่ระลึกวันแห่งฝ่ายผู้ใหญ่ชายและในโอกาสอาจารย์อิเคดะเข้าศรัทธาครบ 72 ปี ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมายจัดประชุมให้มีชัยชนะ 100%

อ่านต่อ »

ประชุมที่ระลึก 7.11 และ 7.19

| พุทธธรรม

ตลอดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายยุวชนทั่วประเทศจัดประชุมรวมที่มีชีวิตชีวา และเปี่ยมด้วยกำลังใจจากอาจารย์อิเคดะ ในโอกาสที่ระลึกครบ 68 ปี ของการก่อตั้งฝ่ายยุวชนชายและฝ่ายยุวชนหญิง (ช่วงที่ 1)

อ่านต่อ »

ฝึกอบรมหัวหน้ารวมภาคขึ้นไปฝ่ายผู้ใหญ่หญิง

| พุทธธรรม

วันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ฝ่ายผู้ใหญ่หญิงจัดฝึกอบรมหัวหน้ารวมภาคขึ้นไป ณ อาคารสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขานครราชสีมา ภายใต้คำขวัญ “สู้ด้วยกันนะ” มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 163 คน

อ่านต่อ »

ประชุมที่ระลึกวันก่อตั้งฝ่ายผู้ใหญ่หญิง 6.10

| พุทธธรรม

ประชุมที่ระลึกวันก่อตั้งฝ่ายผู้ใหญ่หญิง (6.10) ในปี 2019 จัดขึ้นในลักษณะการประชุมกลุ่มย่อยที่เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาบทประพันธ์ “ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่” และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเอง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่สมาชิกและเพื่อน ๆ โดยตลอดเดือนมิถุนายนนี้ มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยทั่วประเทศ 9,245 กลุ่ม มีผู้เข้าร่วม 37,961 คน ซึ่งเป็นเพื่อนสมาชิก 7,168 คน

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข