ประชุมชักชวนแนะนำธรรมเพื่อนสมาชิกใหม่

| พุทธธรรม

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2556 ฝ่ายยุวชนชาย-หญิงจัดรายการประชุมชักชวนแนะนำธรรมให้แก่เพื่อนสมาชิกใหม่ในโครงการชักชวนแนะนำธรรม 100,000 คน ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี

อ่านต่อ »

สมาชิกเอสจีไอ-กัมพูชา เข้าร่วมสนทนาธรรม 4 ฝ่าย

| พุทธธรรม

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556 สมาชิกสมาคมเอสจีไอ-กัมพูชาเข้าร่วมรายการประชุมสนทนาธรรมตำบล 4 ฝ่าย ในพื้นที่รวมภาคกรุงเทพ 3-8

อ่านต่อ »

ฝึกอบรมสมาชิกเอสจีไอ-กัมพูชา

| พุทธธรรม

วันที่ 27 – 28 เมษายน พ.ศ. 2556 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดรายการประชุมฝึกอบรมให้แก่สมาชิกสมาคมเอสจีไอ-กัมพูชา ซึ่งมีตัวแทนเดินทางทั้ง 4 ฝ่ายรวม 28 ท่าน จัดขึ้น ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี

อ่านต่อ »

สรุปผลโครงการ 300 เขต

| พุทธธรรม

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ฝ่ายยุวชนชายจัดรายการประชุมสรุปผล โครงการรณรงค์ยุวชนชาย 300 เขต โครงการแรก และปฐมนิเทศผู้ประสานงานเขตยุวชนชายโครงการที่ 2 ของรวมภาคกรุงเทพ 1-8 ซึ่งมีผู้นำระดับเขตขึ้นไปฝ่ายผู้ใหญ่ชายเข้าร่วมด้วย จัดขึ้น ณ ห้องพระใหญ่ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข