ประชุมที่ระลึก 3.16

| พุทธธรรม

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556 ฝ่ายยุวชนชาย-หญิง จัดรายการประชุมหัวหน้าหมู่ขึ้นไปที่ระลึก 3.16 วันแห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาล ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี

อ่านต่อ »

บรรยายธรรมโดยคุณทาคะฮิโระ มิซูกามิ

| พุทธธรรม

วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดการบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่อง ‘ยุทธวิธีแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร’ ให้แก่ผู้นำระดับตำบลขึ้นไป 4 ฝ่าย และ ‘บทบรรยายปัญญาแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร’ ให้แก่ผู้นำฝ่ายยุวชนชาย-หญิง โดย คุณทาคาฮิโระ มิซูกามิ ผู้ช่วยฝ่ายการศึกษาธรรม สมาคมโซคา มีผู้นำจากทั่วประเทศเดินทางเข้าร่วม 3,825 คน จัดขึ้น ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ และสาขาธนบุรี

อ่านต่อ »

สวดมนต์วันขึ้นปีใหม่

| พุทธธรรม

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดรายการสวดมนต์วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นปีแห่งชัยชนะของเอสจีไอยุวชน ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย และแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข