ประชุมที่ระลึก 11.18

| พุทธธรรม

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 สมาคมฯ จัดรายการประชุมที่ระลึก 11.18 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันที่ระลึกก่อตั้งสมาคมโซคา ครบ 82 ปี ณ ห้องธรรมปิติ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่

อ่านต่อ »

ประชุมฝึกอบรมกะโยไก – โซคาฮัน

| พุทธธรรม

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ฝ่ายยุวชนชายจัดรายการประชุมฝึกอบรมกะโยไก – โซคาฮัน ทั่วประเทศ ณ ห้องสันติภาพ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่

อ่านต่อ »

สัมมนาหัวข้อ ‘พุทธธรรมกับสิ่งแวดล้อม’

| พุทธธรรม

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มการศึกษา 4 แผนก ฝ่ายยุวชนชายจัดรายการสัมมนาในหัวข้อ ‘พุทธธรรมกับสิ่งแวดล้อม’ ณ ห้องแสงทอง สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาถนนวิทยุ

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข