ประชุมที่ระลึกวันก่อตั้งฝ่ายผู้ใหญ่หญิง

| พุทธธรรม

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ฝ่ายผู้ใหญ่หญิงจัดรายการประชุมที่ระลึกวันก่อตั้งฝ่ายผู้ใหญ่หญิง (10 มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี

อ่านต่อ »

บรรยายธรรมโดยคุณทาคาโนริ เอ็นโด

| พุทธธรรม

วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 คุณทาคาโนริ เอ็นโด ผู้ช่วยหัวหน้ารวมฝ่ายการศึกษาธรรมสมาคมโซคา ได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อบรรยายธรรมให้แก่ผู้นำ 4 ฝ่าย ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ และสาขาธนบุรี

อ่านต่อ »

สนทนาธรรมที่ระลึก 5.3

| พุทธธรรม

ภาพบรรยากาศงานประชุมสนทนาธรรมที่ระลึก 5.3 ของสมาชิกทั้ง 4 ฝ่าย ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นการเฉลิมฉลองวันที่ 3 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันที่ระลึกการเผยแผ่ธรรมไพศาล วันเข้ารับหน้าที่นายกสมาคมของอาจารย์โทดะและอาจารย์อิเคดะ และยังถือเป็นวันแม่ของสมาคมฯ อีกด้วย

อ่านต่อ »

ประชุมที่ระลึก 5.5

| พุทธธรรม

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ฝ่ายยุวชนชายจัดรายการประชุมที่ระลึก 5.5 วันแห่งผู้สืบทอด ภายใต้คำขวัญ “We are leader” ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาถนนวิทยุ

ในรายการมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสมาชิกกลุ่มประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมความศรัทธาและเจตนารมณ์ของสมาคมฯ นอกจากนี้ยังมีรายการเสวนาการเลี้ยงดูบุตรโดยผู้ปกครองของน้องๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิด “การอบรมเสริมสร้างให้บุตรหลานเติบโตอย่างสมบูรณ์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป”

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข