สนทนาธรรมที่ระลึก 5.3

| พุทธธรรม

ภาพบรรยากาศงานประชุมสนทนาธรรมที่ระลึก 5.3 ของสมาชิกทั้ง 4 ฝ่าย ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นการเฉลิมฉลองวันที่ 3 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันที่ระลึกการเผยแผ่ธรรมไพศาล วันเข้ารับหน้าที่นายกสมาคมของอาจารย์โทดะและอาจารย์อิเคดะ และยังถือเป็นวันแม่ของสมาคมฯ อีกด้วย

อ่านต่อ »

ประชุมที่ระลึก 5.5

| พุทธธรรม

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ฝ่ายยุวชนชายจัดรายการประชุมที่ระลึก 5.5 วันแห่งผู้สืบทอด ภายใต้คำขวัญ “We are leader” ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาถนนวิทยุ

ในรายการมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสมาชิกกลุ่มประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมความศรัทธาและเจตนารมณ์ของสมาคมฯ นอกจากนี้ยังมีรายการเสวนาการเลี้ยงดูบุตรโดยผู้ปกครองของน้องๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิด “การอบรมเสริมสร้างให้บุตรหลานเติบโตอย่างสมบูรณ์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป”

อ่านต่อ »

ประชุมที่ระลึก 5.3

| พุทธธรรม

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 สมาคมฯ จัดรายการประชุมหัวหน้าเขตขึ้นไป 4 ฝ่าย ที่ระลึก 5.3 วันแห่งสมาคมโซคา ซึ่งถือเป็นวันตั้งใจครั้งใหม่ของสมาชิกสมาคมฯ และยังเป็นวันแม่ของสมาคมอีกด้วย ณ ห้องพระใหญ่ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี

ในรายการมีการอ่านสารจาก อาจารย์อิเคดะ และภริยา จากนั้นเป็นการฉายภาพยนต์ที่ระลึก 5.3 การกล่าวความตั้งใจของผู้นำ 4 ฝ่าย การแสดงขับร้องเพลงไดนันโค ของกลุ่มประถมหญิง การแสดงของวงโคเทคิไท การแสดงของวงโยธวาทิต “ชยรพ” และกล่าวคำชี้นำโดยผู้อำนวยการสมาคมและประธานสมาคมฯ และร่วมกันขับร้องเพลงวันสุขใจโดยผู้เข้าร่วมทุกคน

อ่านต่อ »

ประชุมฝึกอบรมผู้ใหญ่หญิง

| พุทธธรรม

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ฝ่ายผู้ใหญ่หญิงจัดรายการประชุมฝึกอบรมผู้นำระดับหมู่ขึ้นไป รวมภาคกรุงเทพ 1 ณ ห้องสันติภาพ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข