บรรยายธรรมโดยคุณทาคะฮิโระ มิซูกามิ

| พุทธธรรม

วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 คุณทาคะฮิโระ มิซูกามิ ผู้ช่วยแผนกศึกษาธรรมสมาคมโซคา ได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อบรรยายธรรมให้แก่ผู้นำ 4 ฝ่าย ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ และสาขาธนบุรี

อ่านต่อ »

ประชุมฝึกอบรมยุวชนชาย

| พุทธธรรม

วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ฝ่ายยุวชนชายจัดรายการประชุมฝึกอบรมผู้นำระดับหัวหน้าภาคขึ้นไป ผู้รับผิดชอบกลุ่มกิจกรรม และตัวแทนผู้นำแต่ละพื้นที่ ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาตะวันออก

อ่านต่อ »

สอบธรรมระดับต้น

| พุทธธรรม

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดการสอบธรรมระดับต้นทั่วประเทศ 63 สนามสอบ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตใจแสวงหาธรรม ท้าทาย และเอาชนะจิตใจของตนเอง

อ่านต่อ »

สวดมนต์วันตรุษจีน

| พุทธธรรม

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดพิธีสวดมนต์วันตรุษจีนเพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ทั่วประเทศ

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข