ผู้นำเอสจีไอเยือนประเทศไทย

| พุทธธรรม

วันที่ 25 – 26 เมษายน พ.ศ. 2555 ผู้นำระดับสูงของเอสจีไอ นำโดยคุณโยชิทากะ โอบะ ผู้อำนวยการเอสจีไอและคณะ เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อส่งเสริมกำลังใจแก่สมาชิก ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ และสาขาธนบุรี

อ่านต่อ »

ประชุมที่ระลึก 3.16

| พุทธธรรม

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555 ฝ่ายยุวชนชายจัดรายการประชุมที่ระลึก 3.16 วันที่ระลึกการเผยแผ่ธรรมไพศาล ณ ห้องพระใหญ่ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี

อ่านต่อ »

บรรยายธรรมโดยคุณทาคะฮิโระ มิซูกามิ

| พุทธธรรม

วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 คุณทาคะฮิโระ มิซูกามิ ผู้ช่วยแผนกศึกษาธรรมสมาคมโซคา ได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อบรรยายธรรมให้แก่ผู้นำ 4 ฝ่าย ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ และสาขาธนบุรี

อ่านต่อ »

ประชุมฝึกอบรมยุวชนชาย

| พุทธธรรม

วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ฝ่ายยุวชนชายจัดรายการประชุมฝึกอบรมผู้นำระดับหัวหน้าภาคขึ้นไป ผู้รับผิดชอบกลุ่มกิจกรรม และตัวแทนผู้นำแต่ละพื้นที่ ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาตะวันออก

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข