พิธีเปิดการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาระยอง

| พุทธธรรม

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 11.00 น. สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดพิธีเปิดการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ณ ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นอาคารสมาคมฯ แห่งที่ 12  บนเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน โดยมีตัวแทนสมาชิก ได้แก่ ผู้นำระดับภูมิภาคขึ้นไป 4 ฝ่าย ตัวแทนสมาชิกจากภูมิภาคตะวันออก และเจ้าหน้าที่จัดงาน รวมทั้งสิ้น 321 คน เข้าร่วมพิธีด้วยความปีติยินดี

อ่านต่อ »

ฝึกอบรมผู้นำระดับภาคขึ้นไป ฝ่ายผู้ใหญ่ชาย ปี 2019

| พุทธธรรม

วันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ฝ่ายผู้ใหญ่ชายจัดฝึกอบรมผู้นำระดับภาคขึ้นไป ภายใต้คำขวัญ “ใจเดียวแห่งอาจารย์กับศิษย์คือการเผยแผ่ธรรมตลอดกาล”  ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขานครราชสีมา

อ่านต่อ »

ประชุมที่ระลึก 5.3 ปี 2019 วันแม่แห่งสมาคมโซคา – วันขึ้นปีใหม่ของสมาคมโซคา

| พุทธธรรม

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดประชุมที่ระลึก 5.3 เนื่องในวันสมาคมโซคาและวันแม่ของสมาคมโซคา ภายใต้คำขวัญ “สตรีคือผู้เปิดประตูสู่ชัยชนะ” ณ ห้องธรรมปีติ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่

อ่านต่อ »

งานประชุมรวมราชพฤกษ์ “ราชพฤกษ์สวมมงกุฎแห่งความสุขด้วยพุทธธรรมเปี่ยมความหวัง”

| พุทธธรรม

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มราชพฤกษ์ ฝ่ายผู้ใหญ่หญิง จัดงานประชุมรวม ณ ห้องพระใหญ่ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี โดยแบ่งเป็น 2 รอบ มีผู้เข้าร่วมจากภูมิภาคกรุงเทพและตัวแทนจากต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น 715 คน

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข