สอบธรรมระดับต้น

| พุทธธรรม

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดการสอบธรรมระดับต้นทั่วประเทศ 63 สนามสอบ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตใจแสวงหาธรรม ท้าทาย และเอาชนะจิตใจของตนเอง

อ่านต่อ »

สวดมนต์วันตรุษจีน

| พุทธธรรม

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดพิธีสวดมนต์วันตรุษจีนเพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ทั่วประเทศ

อ่านต่อ »

สวดมนต์วันขึ้นปีใหม่

| พุทธธรรม

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดรายการสวดมนต์วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปีแห่งการพัฒนาเอสจีไอยุวชน ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย และแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ

อ่านต่อ »

ยุวชนชายจัดงาน “รวมพลังคนรุ่นใหม่ หัวใจรักสันติภาพ”

| พุทธธรรม

วันที่ 10 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ฝ่ายยุวชนชายรวมภาคใต้ 2 (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) จัดรายการประชุมรวมยุวชนชาย “รวมพลังคนรุ่นใหม่ หัวใจรักสันติภาพ” ณ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข