สวดมนต์ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

| พุทธธรรม

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดพิธีสวดมนต์และจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ทั่วประเทศ

อ่านต่อ »

สรุปผลกลุ่มกะโยไก – โซคาฮัน

| พุทธธรรม

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ฝ่ายยุวชนชายจัดประชุมสรุปผลกลุ่มกะโยไก – โซคาฮัน ทั่วประเทศ ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่

อ่านต่อ »

บรรยายธรรมโดยคุณฮารุโอะ ซูดะ

| พุทธธรรม

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554 คุณฮารุโอะ ซูดะ หัวหน้าแผนกบรรยายธรรมของสมาคมโซคา ได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อบรรยายธรรมให้แก่ผู้นำยุวชนชาย – หญิง ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข