สรุปผลกลุ่มกะโยไก – โซคาฮัน

| พุทธธรรม

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ฝ่ายยุวชนชายจัดประชุมสรุปผลกลุ่มกะโยไก – โซคาฮัน ทั่วประเทศ ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่

อ่านต่อ »

บรรยายธรรมโดยคุณฮารุโอะ ซูดะ

| พุทธธรรม

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554 คุณฮารุโอะ ซูดะ หัวหน้าแผนกบรรยายธรรมของสมาคมโซคา ได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อบรรยายธรรมให้แก่ผู้นำยุวชนชาย – หญิง ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี

อ่านต่อ »

ฝึกอบรมผู้รับผิดชอบกลุ่มพลูลาย

| พุทธธรรม

วันที่ 10 – 11 กันยายน พ.ศ. 2554 กลุ่มพลูลายจัดรายการฝึกอบรมผู้รับผิดชอบพลูลายประจำปี พ.ศ. 2554 ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาตะวันออก

อ่านต่อ »

ประชุมสัมมนา “สื่อสังคมออนไลน์กับแนวทางการเคลื่อนไหวของสมาคมฯ”

| พุทธธรรม

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554 กลุ่มอนาคตและแผนกอุดมศึกษาฝ่ายยุวชนชาย จัดรายการสัมมนาในหัวข้อ “สื่อสังคมออนไลน์กับแนวทางการเคลื่อนไหวของสมาคมฯ” ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาถนนวิทยุ

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข