ประชุมที่ระลึก 11.18

| พุทธธรรม

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สมาคมฯ จัดรายการประชุมที่ระลึก 11.18 วันก่อตั้งสมาคมโซคาครบ 85 ปี โดยมีผู้นำระดับภาคขึ้นไป 4 ฝ่ายและตัวแทนกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เข้าร่วม

อ่านต่อ »

ประชุมฝึกอบรมฝ่ายผู้ใหญ่หญิงเอสจีไอ กัมพูชา ลาว ไทย

| พุทธธรรม

วันที่ 24-25 ตุลาคม พ.ศ.2558 ฝ่ายผู้ใหญ่หญิงได้จัดประชุมฝึกอบรมผู้ใหญ่หญิงเอสจีไอ กัมพูชา ลาว ไทย ขึ้นที่สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ มีตัวแทนสมาชิกจากกัมพูชา 22 คน และสมาชิกจากลาว 20 คน เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้

อ่านต่อ »

บรรยายธรรมโดยคุณโยชิยูกิ นางาโอกะ

| พุทธธรรม

วันที่ 18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สมาคมฯ จัดรายการบรรยายธรรมนิพนธ์ ให้แก่ผู้นำระดับตำบลขึ้นไป 4 ฝ่ายและผู้นำฝ่ายยุวชน โดยคุณโยชิยูกิ นางาโอกะ ผู้ช่วยแผนกศึกษาธรรมเอสจีไอ ณ อาคารสมาคม สาขาธนบุรี และสำนักงานใหญ่

อ่านต่อ »

พิธีเปิดการก่อสร้างอาคารสมาคมฯ สาขานครราชสีมา

| พุทธธรรม

วันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จัดพิธีเปิดการก่อสร้างอาคารสมาคมฯ สาขานครราชสีมา จำนวน 11 รอบ โดยมีผู้เข้าร่วมจากแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศกว่า 2 หมื่นคน

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข