ประชุมที่ระลึก 5.3

| พุทธธรรม

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่หัวหน้าภาคทั่วประเทศ ที่ระลึก 5.3 ภายใต้ชื่องานว่า “พลเมืองโลกแห่งโซคา วิ่งรุดหน้าอย่างทรงพลังด้วยความสามัคคี” เพื่อระลึกถึงความสำคัญของวันที่ 3 พฤษภาคม ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่อาจารย์อิเคดะเข้ารับตำแหน่งประธานสมาคมโซคาครบ 55 ปี และเพื่อให้ผู้นำแต่ละคนยืนยันอีกครั้งในปณิธานอันยิ่งใหญ่ในยุคใหม่ของการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลกไปพร้อมกับอาจารย์อิเคดะ ณ ห้องธรรมปีติ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่

อ่านต่อ »

ฝึกอบรมยุวชนเอสจีไอ กัมพูชา-ลาว-ไทย

| พุทธธรรม

วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2558 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดงานฝึกอบรมยุวชนเอสจีไอ กัมพูชา-ลาว-ไทย โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกจากประเทศกัมพูชา 17 ท่าน ประเทศลาว 19 ท่าน และตัวแทนฝ่ายยุวชนประเทศไทย 20 ท่าน

อ่านต่อ »

ประชุมที่ระลึก 3.16

| พุทธธรรม

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดงานประชุมวันที่ระลึกการเผยแผ่ธรรมไพศาล (3.16) ในโอกาสเข้าสู่ยุคใหม่ของการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลก ภายใต้ชื่อหัวข้อ “ยุวชนผู้มีปณิธาน ร่ายรำอย่างองอาจในยุคสมัยใหม่” โดยมีตัวแทนฝ่ายยุวชนเอสจีไอประเทศกัมพูชาและประเทศลาวเข้าร่วมอีกด้วย งานจัดขึ้น ณ ห้องธรรมปีติ สมาคมฯ สำนักงานใหญ่

อ่านต่อ »

ประชุมรวมราชพฤกษ์ ปี 2558

| พุทธธรรม

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มราชพฤกษ์ ฝ่ายผู้ใหญ่หญิง จัดงานประชุมรวมราชพฤกษ์ประจำปีภายใต้คำขวัญ “สะสมบันทึกแห่งชัยชนะ ด้วยพุทธธรรมแห่งความหวัง” ณ ห้องพระใหญ่ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข