สวดมนต์วันตรุษจีน

| พุทธธรรม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 สมาคมฯ จัดพิธีสวดมนต์เนื่องในวันตรุษจีนเพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ทั่วประเทศ

อ่านต่อ »

สวดมนต์วันขึ้นปีใหม่

| พุทธธรรม

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จัดรายการสวดมนต์วันขึ้นปีใหม่ แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ รายการมีการสวดมนต์ร่วมกัน อ่านสารแสดงความยินดีเนื่องในวันปีใหม่จาก ดร.ไดซาขุ อิเคดะ การประกาศเป้าหมายโดยตัวแทน 4 ฝ่าย และการแสดงต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 10,425 คน

อ่านต่อ »

ฝึกอบรมหัวหน้ารวมภาคขึ้นไปฝ่ายยุวชนชาย

| พุทธธรรม

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ฝ่ายยุวชนชายจัดรายการฝึกอบรมผู้นำระดับรวมภาคขึ้นไปทั่วประเทศ ณ อาคารสมาคมส่วนบุคคล จังหวัดยะลา

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข