ประชุมที่ระลึกวันก่อตั้งวงโยธวาทิตในประเทศไทยครบ 45 ปี

| วัฒนธรรม

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556 วงโยธวาทิตชยรพ จัดงานประชุมที่ระลึกวันก่อตั้งวงโยธวาทิตในประเทศไทยครบ 45 ปี ณ ห้องพระใหญ่ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี

อ่านต่อ »

งานฉลองที่ระลึกวันก่อตั้งวงโคเทคิไทประเทศไทยครบ 45 ปี

| วัฒนธรรม

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556 วงปี่กลองของฝ่ายยุวชนหญิงได้จัดงานฉลองที่ระลึกวันก่อตั้งวงโคเทคิไทประเทศไทยครบ 45 ปี ในชื่องานว่า “เสียงแห่งความสุขก้องกังวาน ร่วมตอบแทนอาจารย์กับวงโคเทคิไท” การจัดงานในครั้งนี้ แบ่งออกเป็นสองรอบ มีจำนวนผู้เข้าร่วม 4 ฝ่าย เกือบสองพันคน และภายในงานมีเพื่อนสมาชิกใหม่เข้าร่วมชมงานด้วย จัดขึ้น ณ ห้องพระใหญ่ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี

อ่านต่อ »

งานสรุปผลวงโคเทคิไทครบ 44 ปี

| วัฒนธรรม

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ฝ่ายยุวชนหญิง จัดงานฉลองที่ระลึกวันก่อตั้งวงโคเทคิไท ประเทศไทย ครบ 44 ปี ตอน “วิถีของนางฟ้าแห่งสันติภาพ” ณ ห้องพระใหญ่ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี

อ่านต่อ »

งานวัฒนธรรมรวมภาคกลาง 2011

| วัฒนธรรม

วันที่ 6, 13 และ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 รวมภาคกลางจัดงานวัฒนธรรมฉลองชัยรุ่งอรุณของศตวรรษแห่งมนุษยนิยม ณ จังหวัดนครปฐม ชัยนาท และลพบุรี

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข