การบรรยายพิเศษ “วัฒนธรรมสันติภาพ”

| วัฒนธรรม, สันติภาพ

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 คุณสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรในกรบรรยายพิเศษในหัวข้อ วัฒนธรรมสันติภาพ ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข