ยุวชนจัดงานบรรยายในหัวข้อ “การศึกษาสร้างคุณค่าให้ตนเองได้อย่างไร”

| การศึกษา

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ตัวแทนฝ่ายยุวชนสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จัดกิจกรรมทางด้านการศึกษาให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “การศึกษาสร้างคุณค่าให้ตนเองได้อย่างไร?” ณ หอประชุมเทพผดุงพร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

อ่านต่อ »

ต้นกล้าโซคา ค้นหาอาชีพในฝัน

| การศึกษา

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ฝ่ายยุวชนหญิง กลุ่มเตรียมอุดมและอุดมศึกษา ร่วมกันจัดงานแนะแนวอาชีพ “ต้นกล้าโซคา ค้นหาอาชีพในฝัน” ณ ห้องแสงทอง สมาคมสร้างคุณค่า สาขาถนนวิทยุ

อ่านต่อ »

แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโซคา

| การศึกษา

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 สมาคมฯ ได้จัดงานแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโซคา โดยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยโซคาประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ณ ห้องพระใหญ่ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี

อ่านต่อ »

แลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยโซคา

| การศึกษา

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 ฝ่ายยุวชนชาย – หญิง ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโซคา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาทัศนศึกษาในประเทศไทย ณ ห้องแสงทอง สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาถนนวิทยุ

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข