เมืองบัวโนส ไอเรส มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้านวัฒนธรรม

| นานาชาติ

บัวโนส ไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา : วันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2014 อาจารย์อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทางด้านวัฒนธรรมชื่อ “สะพานแห่งวัฒนธรรมบัวโนสไอเรส” ซึ่งเป็นการยกย่องท่านที่ให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนด้านดนตรีและวัฒนธรรม ในฐานะผู้ก่อตั้งสถาบันดนตรีมิน-อน

อ่านต่อ »

จังหวัดชุงชองนัมโด เกาหลีใต้ มอบโล่ที่ระลึกพิเศษแด่ประธานสมาคมโซคาสากลและภรรยา

| นานาชาติ

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น – วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557 อำเภอภูยอ จังหวัดชุงชองนัมโด ประเทศเกาหลีใต้ มอบโล่ที่ระลึกพิเศษ แด่อาจารย์อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล และคุณคาเนโกะ อิเคดะ เพื่อยกย่องการทำงานของท่านทั้งสองที่ได้ส่งเสริมมนุษยนิยม พิธีมอบจัดขึ้นที่อาคารสำนักพิมพ์เซเคียว ตำบลชินาโนะมาจิ

อ่านต่อ »

มหานครปูซาน เกาหลีใต้มอบสิทธิพลเมืองกิตติมศักดิ์แด่ประธานสมาคมโซคาสากลและภรรยา

| นานาชาติ

มหานครปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ – วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เขตยองโด มหานครปูซาน ภูมิภาคยองนัม ได้มอบสิทธิพลเมืองกิตติมศักดิ์แด่อาจารย์อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล และคุณคาเนโกะ อิเคดะ เพื่อยกย่องการทำงานเพื่อสันติภาพโลก

อ่านต่อ »

มหานครแทกู เกาหลีใต้ มอบโล่ที่ระลึกพิเศษแด่ประธานสมาคมโซคาสากลและภรรยา

| นานาชาติ

มหานครแทกู ประเทศเกาหลีใต้ – วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เขตพุก ในมหานครแทกู ภูมิภาคยองนัม มอบโล่ที่ระลึกพิเศษแด่อาจารย์อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล และคุณคาเนโกะ อิเคดะ เพื่อยกย่องการทำงานเพื่อสันติภาพโลก และการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศเกาหลีกับประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข