เขตจุง กรุงโซล มอบสิทธิพลเมืองกิตติมศักดิ์แด่ประธานสมาคมโซคาสากลและภรรยา

| นานาชาติ

กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ – วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เขตจุง กรุงโซล ได้มอบสิทธิพลเมืองกิตติมศักดิ์ แด่อาจารย์อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล และคุณคาเนโกะ อิเคดะ เพื่อยกย่องการทำงานเพื่อสันติภาพโลก และการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศเกาหลีกับประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ »

สถาบันภาษารัสเซียแห่งรัฐพุชคินมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่อาจารย์อิเคดะ

| นานาชาติ

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น – สถาบันภาษารัสเซียแห่งรัฐพุชคิน มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่อาจารย์อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล อันเป็นรางวัลทางด้านการศึกษาลำดับที่ 345 เพื่อเป็นการยกย่องต่อการสนับสนุนทางด้านวัฒนธรรมและภาษา ทางด้านมิตรภาพระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งด้านการศึกษาแนวมนุษยนิยม พิธีมอบจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยโซคา กรุงโตเกียว

อ่านต่อ »

เอสจีไอ-ประเทศเนเธอร์แลนด์จัดเทศกาลสันติภาพ

| นานาชาติ

วันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 เอสจีไอ-ประเทศเนเธอร์แลนด์ (SGIN) ได้จัดเทศกาลสันติภาพ เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งสมาคมโซคา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสภาโลก (World Forum International Congress Center) กรุงเฮก โดยมีผู้ร่วมเทศกาลนี้ราว 1,600 คน รวมทั้ง ฯพณฯ รุอิด ลุบาส อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศเนเธอร์แลนด์

อ่านต่อ »

ผู้อำนวยการสถาบันโทดะฯ ร่วมประชุมสมาคมวิจัยสันติภาพเอเชีย-แปซิฟิก

| นานาชาติ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – คุณโอลิเวียร์ เออร์เบน ผู้อำนวยการสถาบันโทดะเพื่อการวิจัยด้านสันติภาพและนโยบายระดับโลก (Toda Institute for Global Peace and Policy Research) ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายของสมาคมโซคาสากล เดินทางมาร่วมการประชุมของสมาคมวิจัยสันติภาพเอเชีย-แปซิฟิก (APPRA) ประจำปี ค.ศ. 2013 ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วม

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข