มหาวิทยาลัยเอ็กเพอริเมนทัลแห่งชาติทาชิรามอบเหรียญและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ประธานสมาคมโซคาสากล

| นานาชาติ

นครซานคริสโตบัล ประเทศเวเนซุเอลา : วันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 มหาวิทยาลัยเอ็กเพอริเมนทัลแห่งชาติทาชิรา ได้มอบเหรียญและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่อาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล เพื่อเป็นการยกย่องท่านที่ให้การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม รวมทั้งการอุทิศทุ่มเทเพื่อสันติภาพของโลก ณ หอประชุมของมหาวิทยาลัย โดยมีคุณคูนิโอะ ชิมะ รองประธานสมาคมโซคาสากล เป็นผู้รับเหรียญและปริญญาบัตรแทนอาจารย์อิเคดะ พร้อมทั้งเป็นผู้อ่านสารของอาจารย์ด้วย

อ่านต่อ »

สถาบันไนท์ ออฟ ริซาล มอบรางวัล “หัวใจทองคำ” แก่ประธานสมาคมโซคาสากล

| นานาชาติ

กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ : วันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเอสจีไอ-ฟิลิปปินส์ สถาบันไนท์ ออฟ ริซาล ได้มอบรางวัล “หัวใจทองคำ” แก่อาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล เพื่อยกย่องต่อแนวคิดมนุษยนิยมสากลและการบำเพ็ญตนสร้างสันติภาพของท่าน

อ่านต่อ »

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 เพื่อเฉลิมฉลองการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับญี่ปุ่นครบ 40 ปี

| นานาชาติ

วันที่ 27 – 28 ตุลาคม ค.ศ. 2012 ได้มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 เกี่ยวกับปรัชญาของ ดร. ไดซาขุ อิเคดะ ในหัวข้อ “การศึกษาสมัยใหม่ ในบริบทของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่หลากหลาย” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับญี่ปุ่นครบ 40 ปี ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้นอร์มอล(เอสเอ็นยู) กับมหาวิทยาลัยโซคา ณ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้นอร์มอล(เอสเอ็นยู)

อ่านต่อ »

เทศบาลนครซาฮา เมืองปูซาน มอบเกียรติบัตรพลเมืองกิตติมศักดิ์แก่อาจารย์อิเคดะ

| นานาชาติ

เทศบาลนครซาฮา เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ มอบเกียรติบัตรพลเมืองกิตติมศักดิ์แก่อาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล และคุณคาเนโกะ อิเคดะ เพื่อยกย่องต่อความพยายามในการส่งเสริมการพัฒนาก้าวหน้าของชุมชนท้องถิ่น และการอุทิศตนเพื่อมิตรภาพและสันติภาพโลกของทั้งสองท่าน โดยจัดพิธีมอบที่ศูนย์วัฒนธรรมซาฮา ในวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 2012 ตัวแทนองค์กรเอสจีไอเกาหลีเป็นผู้รับมอบรางวัลจากคุณลี คยอง ฮุน นายกเทศมนตรีซาฮา ในนามของอาจารย์อิเคดะ

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข