พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างอาคารสมาคมฯ สาขาเชียงใหม่

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างอาคารสมาคมฯ สาขาเชียงใหม่ ระหว่าง สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย กับ บริษัท ฐานวิศวกรรมและธุรกิจ จำกัด ณ ห้องสมัช สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่

อ่านต่อ »

ฝึกอบรมหัวหน้ารวมภาคขึ้นไปฝ่ายยุวชนชาย

| พุทธธรรม

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ฝ่ายยุวชนชายจัดรายการฝึกอบรมผู้นำระดับรวมภาคขึ้นไปทั่วประเทศ ณ อาคารสมาคมส่วนบุคคล จังหวัดยะลา

อ่านต่อ »

บรรยายธรรมโดยคุณโยชิยูกิ นางาโอกะ

| พุทธธรรม

วันที่ 13-14 กันยายน พ.ศ. 2557 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จัดรายการบรรยายธรรมนิพนธ์ให้แก่ผู้นำระดับตำบลขึ้นไป 4 ฝ่ายและผู้นำฝ่ายยุวชน โดยคุณโยชิยูกิ นางาโอกะ ผู้ช่วยแผนกศึกษาธรรมเอสจีไอ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 4,523 คน โดยจัดขึ้น ณ อาคารสมาคมฯ สำนักงานใหญ่และสาขาธนบุรี

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข