ประชุมฝึกอบรมผู้รับผิดชอบรายการสนทนาธรรม 4 ฝ่าย

| พุทธธรรม

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จัดรายการประชุมฝึกอบรมผู้รับผิดชอบรายการสนทนาธรรม 4 ฝ่ายแต่ละตำบลเพื่อเรียนรู้แนวทางการจัดประชุมสนทนาธรรมแต่ละตำบลให้มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความประทับใจแก่สมาชิกและเพื่อนสมาชิกใหม่ ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ และสาขาธนบุรี

อ่านต่อ »

ยุวชนจัดงานบรรยายในหัวข้อ “การศึกษาสร้างคุณค่าให้ตนเองได้อย่างไร”

| การศึกษา

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ได้รับเชิญจากโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม เขตสายไหม กรุงเทพฯ เพื่อจัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ การศึกษาสร้างคุณค่าให้ตนเองได้อย่างไร โดยตัวแทนยุวชนชายหญิงของสมาคมฯ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการศึกษาสร้างคุณค่า

อ่านต่อ »

ยุวชนจัดงานบรรยายในหัวข้อ “การศึกษาสร้างคุณค่าให้ตนเองได้อย่างไร”

| การศึกษา

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ตัวแทนฝ่ายยุวชนสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จัดกิจกรรมทางด้านการศึกษาให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “การศึกษาสร้างคุณค่าให้ตนเองได้อย่างไร?” ณ หอประชุมเทพผดุงพร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

อ่านต่อ »

สมาคมโซคาสากลร่วมจัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

| นานาชาติ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – วันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 2014 สมาคมโซคาสากลและสมาพันธ์ศาสนจักรเพื่อการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม (ACT Alliance) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการประชุมย่อย ระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชีย ว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 (Asian Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction หรือ AMCDRR) ซึ่งจัดขึ้นโดยรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและสำนักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศ เพื่อการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United Nations International Strategy for Disaster Reduction หรือ UNISDR) ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน ค.ศ. 2014

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข