ประชุมที่ระลึกวันก่อตั้งฝ่ายผู้ใหญ่หญิง 6.10

| พุทธธรรม

ประชุมที่ระลึกวันก่อตั้งฝ่ายผู้ใหญ่หญิง (6.10) ในปี 2019 จัดขึ้นในลักษณะการประชุมกลุ่มย่อยที่เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาบทประพันธ์ “ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่” และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเอง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่สมาชิกและเพื่อน ๆ โดยตลอดเดือนมิถุนายนนี้ มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยทั่วประเทศ 9,245 กลุ่ม มีผู้เข้าร่วม 37,961 คน ซึ่งเป็นเพื่อนสมาชิก 7,168 คน

อ่านต่อ »

พิธีเปิดการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาระยอง

| พุทธธรรม

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 11.00 น. สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดพิธีเปิดการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ณ ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นอาคารสมาคมฯ แห่งที่ 12  บนเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน โดยมีตัวแทนสมาชิก ได้แก่ ผู้นำระดับภูมิภาคขึ้นไป 4 ฝ่าย ตัวแทนสมาชิกจากภูมิภาคตะวันออก และเจ้าหน้าที่จัดงาน รวมทั้งสิ้น 321 คน เข้าร่วมพิธีด้วยความปีติยินดี

อ่านต่อ »

ฝึกอบรมผู้นำระดับภาคขึ้นไป ฝ่ายผู้ใหญ่ชาย ปี 2019

| พุทธธรรม

วันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ฝ่ายผู้ใหญ่ชายจัดฝึกอบรมผู้นำระดับภาคขึ้นไป ภายใต้คำขวัญ “ใจเดียวแห่งอาจารย์กับศิษย์คือการเผยแผ่ธรรมตลอดกาล”  ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขานครราชสีมา

อ่านต่อ »

ประชุมที่ระลึก 5.3 ปี 2019 วันแม่แห่งสมาคมโซคา – วันขึ้นปีใหม่ของสมาคมโซคา

| พุทธธรรม

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดประชุมที่ระลึก 5.3 เนื่องในวันสมาคมโซคาและวันแม่ของสมาคมโซคา ภายใต้คำขวัญ “สตรีคือผู้เปิดประตูสู่ชัยชนะ” ณ ห้องธรรมปีติ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข