สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย เปิดอาคารสมาคมฯ สาขานครราชสีมา อาคารสำนักงานแห่งที่ 11 ของประเทศไทย

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จัดพิธีเปิดอาคารสมาคมสำนักงานสาขาแห่งที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ »

งานประชุมรวมราชพฤกษ์ “ราชพฤกษ์สวมมงกุฎแห่งความสุขด้วยพุทธธรรมเปี่ยมความหวัง”

| พุทธธรรม

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มราชพฤกษ์ ฝ่ายผู้ใหญ่หญิง จัดงานประชุมรวม ณ ห้องพระใหญ่ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี โดยแบ่งเป็น 2 รอบ มีผู้เข้าร่วมจากภูมิภาคกรุงเทพและตัวแทนจากต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น 715 คน

อ่านต่อ »

พิธีสวดมนต์วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562

| พุทธธรรม

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จัดประชุมสวดมนต์วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ณ สำนักงานใหญ่และอาคารสมาคมฯ สาขาต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมทั้งอาคารส่วนบุคคลและสถานที่ประชุมต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 218 แห่ง โดยมีเพื่อนสมาชิกทั่วประเทศพร้อมใจกันเดินทางไปร่วมพิธีสวดมนต์ดังกล่าวตามกำหนดการของแต่ละสถานที่ รวมทั้งสิ้น 16,694 คน

อ่านต่อ »

พิธีส่งมอบและเปิดนิทรรศการถาวร “ปฏิบัติการถ้ำหลวง : วาระแห่งโลก”

| กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยได้รับเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นผู้ร่วมจัดและสนับสนุนพิธีส่งมอบและเปิดนิทรรศการถาวร “ปฏิบัติการถ้ำหลวง : วาระแห่งโลก” ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดพระธาตุดอยเวา ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข