มหาวิทยาลัยแห่งชาติบาทาน เพนินซูลา มอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่อาจารย์อิเคดะ

| นานาชาติ

วันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2012 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติบาทาน เพนินซูลา มอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขามนุษย์ศาสตร์ ให้แก่อาจารย์อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล เพื่อยกย่องต่อการอุทิศตนให้กับสันติภาพและการศึกษา ในการนี้อาจารย์อิเคดะได้ส่งสารตอบรับโดยมีคุณฮิเดโมโตะ ยามาโมโตะ ประธานมหาวิทยาลัยโซคาเป็นผู้อ่านสารและรับมอบรางวัลดังกล่าวในนามของประธานสมาคมโซคาสากล

อ่านต่อ »

ประชุมที่ระลึก 3.16

| พุทธธรรม

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555 ฝ่ายยุวชนชายจัดรายการประชุมที่ระลึก 3.16 วันที่ระลึกการเผยแผ่ธรรมไพศาล ณ ห้องพระใหญ่ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี

อ่านต่อ »

แลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยโซคา

| การศึกษา

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 ฝ่ายยุวชนชาย – หญิง ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโซคา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาทัศนศึกษาในประเทศไทย ณ ห้องแสงทอง สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาถนนวิทยุ

อ่านต่อ »

สมาคมฯ จัดบอร์ดนิทรรศการในงาน “การนำเสนอผลการดูงานการศึกษาระบบโซคา ณ ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้”

| การศึกษา

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยได้รับเชิญจากนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงบอร์ดนิทรรศการในงาน “การนำเสนอผลการดูงานการศึกษาระบบโซคา ณ ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้” ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข