บรรยายธรรมโดยคุณทาคะฮิโระ มิซูกามิ

| พุทธธรรม

วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 คุณทาคะฮิโระ มิซูกามิ ผู้ช่วยแผนกศึกษาธรรมสมาคมโซคา ได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อบรรยายธรรมให้แก่ผู้นำ 4 ฝ่าย ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ และสาขาธนบุรี

อ่านต่อ »

ประชุมฝึกอบรมยุวชนชาย

| พุทธธรรม

วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ฝ่ายยุวชนชายจัดรายการประชุมฝึกอบรมผู้นำระดับหัวหน้าภาคขึ้นไป ผู้รับผิดชอบกลุ่มกิจกรรม และตัวแทนผู้นำแต่ละพื้นที่ ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาตะวันออก

อ่านต่อ »

สมาชิกกลุ่ม Happy Voice สอบผ่านมาตรฐานการเป็นผู้ประกาศ

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ทีมจัดรายการวิทยุกลุ่ม Happy Voice ซึ่งเป็นสมาชิกฝ่ายยุวชนชาย – หญิง ของสมาคมฯ เข้าร่วมการสอบมาตรฐานการเป็นผู้ประกาศสถานีวิทยุเสียงจากแม่โจ้ และได้ผ่านการสอบทั้ง 5 คน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อ่านต่อ »

ภาพข่าวสมาชิกประเทศไทยใน SGI

| ประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์เอสจีไอและหนังสือพิมพ์เซเคียวลงภาพข่าวสนทนาธรรมครั้งแรกหลังอุทกภัยครั้งใหญ่ของสมาชิกประเทศไทย

ภาพรายการประชุมสนทนาธรรมอย่างมีชีวิตชีวาของสมาชิกรวมภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและชัยนาทได้รับเลือกให้ลงหนังสือพิมพ์เซเคียวและเวบไซต์เอสจีไอ

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข