สอบธรรมระดับต้น

| พุทธธรรม

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดการสอบธรรมระดับต้นทั่วประเทศ 63 สนามสอบ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตใจแสวงหาธรรม ท้าทาย และเอาชนะจิตใจของตนเอง

อ่านต่อ »

สวดมนต์วันตรุษจีน

| พุทธธรรม

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดพิธีสวดมนต์วันตรุษจีนเพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ทั่วประเทศ

อ่านต่อ »

สมาคมฯ ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “คนดี คิดดี สังคมดี” ปีที่ 8

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยได้รับเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรมร่วมงานแถลงข่าว “คนดี คิดดี สังคมดี” ปีที่ 8 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม

อ่านต่อ »

ฝ่ายสตรีร่วมกันเตรียมถุงแห่งชัยชนะ

| กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555 ฝ่ายผู้ใหญ่หญิง – ยุวชนหญิงร่วมกันเตรียมถุงแห่งชัยชนะเพื่อมอบส่งเสริมกำลังใจให้แก่สมาชิกและชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข