สวดมนต์วันขึ้นปีใหม่

| พุทธธรรม

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดรายการสวดมนต์วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปีแห่งการพัฒนาเอสจีไอยุวชน ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย และแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ

อ่านต่อ »

ยุวชนชายจัดงาน “รวมพลังคนรุ่นใหม่ หัวใจรักสันติภาพ”

| พุทธธรรม

วันที่ 10 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ฝ่ายยุวชนชายรวมภาคใต้ 2 (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) จัดรายการประชุมรวมยุวชนชาย “รวมพลังคนรุ่นใหม่ หัวใจรักสันติภาพ” ณ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

อ่านต่อ »

สวดมนต์ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

| พุทธธรรม

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดพิธีสวดมนต์และจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ทั่วประเทศ

อ่านต่อ »

งานวัฒนธรรมรวมภาคกลาง 2011

| วัฒนธรรม

วันที่ 6, 13 และ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 รวมภาคกลางจัดงานวัฒนธรรมฉลองชัยรุ่งอรุณของศตวรรษแห่งมนุษยนิยม ณ จังหวัดนครปฐม ชัยนาท และลพบุรี

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข