งานกีฬาประเพณี สามัคคี รวมภาคเหนือ

| สันติภาพ

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2554 รวมภาคเหนือจัดงานกีฬาประเพณี สามัคคี รวมภาคเหนือ ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สถิต วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 2,300 คน จัดขึ้น ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อ่านต่อ »

กำลังใจจากเพื่อนสมาชิกญี่ปุ่น

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554 สมาชิกสมาคมโซคาประเทศญี่ปุ่นจากเมืองฟุขุโอกะ เขตจิโรมารุได้ส่งจดหมายแนบโปสเตอร์เพื่อส่งเสริมกำลังใจสมาชิกประเทศไทย และ สมาชิกกลุ่มมิไรบุ ส่งภาพวาดเพื่อให้กำลังใจสมาชิกและประชาชนชาวไทย

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข