สรุปผลกลุ่มกะโยไก – โซคาฮัน

| พุทธธรรม

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ฝ่ายยุวชนชายจัดประชุมสรุปผลกลุ่มกะโยไก – โซคาฮัน ทั่วประเทศ ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข