ประชุมสัมมนา “สื่อสังคมออนไลน์กับแนวทางการเคลื่อนไหวของสมาคมฯ”

| พุทธธรรม

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554 กลุ่มอนาคตและแผนกอุดมศึกษาฝ่ายยุวชนชาย จัดรายการสัมมนาในหัวข้อ “สื่อสังคมออนไลน์กับแนวทางการเคลื่อนไหวของสมาคมฯ” ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาถนนวิทยุ

อ่านต่อ »

เฉลิมฉลองอาคารสมาคมฯ สุไหงโก-ลก

| พุทธธรรม

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดพิธีสวดมนต์ฉลองเปิดอาคารสมาคมฯ สาขาสุไหงโก-ลก ครบรอบ 10 ปี ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาสุไหงโก-ลก

อ่านต่อ »

บรรยายพิเศษสร้างคุณค่าครั้งที่ 3

| กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดการบรรยายพิเศษสร้างคุณค่า ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ก้าวสู่วัยสูงอายุอย่างสร้างสรรค์” จากหนังสือบทสนทนาเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย โดย ดร.ไดซาขุ อิเคดะ ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข