ประชุมที่ระลึกวันก่อตั้งฝ่ายผู้ใหญ่ชาย

| พุทธธรรม

วันที่ 28 สืงหาคม พ.ศ. 2554 ฝ่ายผู้ใหญ่ชายจัดงานประชุมผู้นำระดับหมู่ขึ้นไปที่ระลึกวันก่อตั้งฝ่ายผู้ใหญ่ชาย ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาถนนวิทยุ และสาขาธนบุรี

อ่านต่อ »

สวดมนต์ที่ระลึกวันก่อตั้งฝ่ายผู้ใหญ่ชาย

| พุทธธรรม

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ฝ่ายผู้ใหญ่ชายจัดรายการประชุมสวดมนต์ที่ระลึกวันก่อตั้งฝ่ายผู้ใหญ่ชาย ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี

อ่านต่อ »

กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันย์

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 สิงหาคม 2554 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยเป็นตัวแทนสมาคมในจังหวัดนนทบุรี ร่วมจัดบูธเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

อ่านต่อ »

งานประชุมยุวชนสันติภาพนางาซากิ

| สันติภาพ

วันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2011 สมาชิกยุวชนสมาคมโซคา นางาซากิ จัดงานฟอรั่มสันติภาพที่หอสันติภาพ ณ พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ เพื่อปฏิญาณตนรณรงค์เพื่อให้โลกปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ รูปแบบของงานนี้ คือ”จากนางาซากิไปทั่วโลก! เสียงของยุวชนจะเปลี่ยนแปลงโลก” มีผู้เข้าร่วมประมาณ 900 คน ซึ่งมีตัวแทนยุวชนสมาคมโซคาจากฮิโรชิม่าและโอกินาว่าเข้าร่วมด้วย

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข