กระทรวงวัฒนธรรมมอบรางวัลขอบคุณสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 กระทรวงวัฒนธรรมมอบรางวัลขอบคุณสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ในฐานะผู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงาน มา โงะ โค โระ 2011 ณ กระทรวงวัฒนธรรม

อ่านต่อ »

แถลงข่าวงาน MAGOKORO 2011 (มา โงะ โค โระ 2011)

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวงาน MAGOKORO 2011 (มา โงะ โค โระ 2011) ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ »

สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิประเทศญี่ปุ่น

| กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554 ตัวแทนสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิประเทศญี่ปุ่น ให้กับคุณทาคาชิ โอกาดะ (MR. TAKASHI OKADA) ผู้แทนเอกอัครราชฑูตประจำประเทศไทย ณ สถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

อ่านต่อ »

การบรรยายพิเศษ “วัฒนธรรมสันติภาพ”

| วัฒนธรรม, สันติภาพ

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 คุณสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรในกรบรรยายพิเศษในหัวข้อ วัฒนธรรมสันติภาพ ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข