กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันย์

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 สิงหาคม 2554 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยเป็นตัวแทนสมาคมในจังหวัดนนทบุรี ร่วมจัดบูธเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

อ่านต่อ »

งานประชุมยุวชนสันติภาพนางาซากิ

| สันติภาพ

วันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2011 สมาชิกยุวชนสมาคมโซคา นางาซากิ จัดงานฟอรั่มสันติภาพที่หอสันติภาพ ณ พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ เพื่อปฏิญาณตนรณรงค์เพื่อให้โลกปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ รูปแบบของงานนี้ คือ”จากนางาซากิไปทั่วโลก! เสียงของยุวชนจะเปลี่ยนแปลงโลก” มีผู้เข้าร่วมประมาณ 900 คน ซึ่งมีตัวแทนยุวชนสมาคมโซคาจากฮิโรชิม่าและโอกินาว่าเข้าร่วมด้วย

อ่านต่อ »

กระทรวงวัฒนธรรมมอบรางวัลขอบคุณสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 กระทรวงวัฒนธรรมมอบรางวัลขอบคุณสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ในฐานะผู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงาน มา โงะ โค โระ 2011 ณ กระทรวงวัฒนธรรม

อ่านต่อ »

แถลงข่าวงาน MAGOKORO 2011 (มา โงะ โค โระ 2011)

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวงาน MAGOKORO 2011 (มา โงะ โค โระ 2011) ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข