พิธีสวดมนต์บำเพ็ญกุศลอุทิศ

| พุทธธรรม

วันที่ 14 – 20 ตุลาคม 2559 สมาชิกสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยร่วมพิธีสวดมนต์ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจัด ณ อาคารสมาคมฯ แต่ละแห่งและแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ

อ่านต่อ »

พิธีเปิดอาคารสมาคมสาขาเชียงใหม่

| พุทธธรรม

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559 นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ »

ฝึกอบรมผู้ใหญ่ชายเอสจีไอกัมพูชา ลาว ไทย

| พุทธธรรม

วันที่ 5 มีนาคม 2559 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดรายการประชุมฝึกอบรมผู้ใหญ่ชายเอสจีไอกัมพูชา ลาว ไทย ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ และแต่ละพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อ่านต่อ »

บรรยายธรรมโดยคุณโนบุโอะ ฟุคาเสะ

| พุทธธรรม

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จัดรายการบรรยายธรรมนิพนธ์ ให้แก่ผู้นำระดับตำบลขึ้นไป 4 ฝ่ายและผู้นำฝ่ายยุวชน โดยคุณโนบุโอะ ฟุคาเสะ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายศึกษาธรรมของเอสจีไอ ณ อาคารสมาคมฯ สาขาธนบุรีและสำนักงานใหญ่

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข