ประชุมที่ระลึก 11.18

| พุทธธรรม

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สมาคมฯ จัดรายการประชุมที่ระลึก 11.18 วันก่อตั้งสมาคมโซคาครบ 85 ปี โดยมีผู้นำระดับภาคขึ้นไป 4 ฝ่ายและตัวแทนกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เข้าร่วม

อ่านต่อ »

ประชุมฝึกอบรมฝ่ายผู้ใหญ่หญิงเอสจีไอ กัมพูชา ลาว ไทย

| พุทธธรรม

วันที่ 24-25 ตุลาคม พ.ศ.2558 ฝ่ายผู้ใหญ่หญิงได้จัดประชุมฝึกอบรมผู้ใหญ่หญิงเอสจีไอ กัมพูชา ลาว ไทย ขึ้นที่สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ มีตัวแทนสมาชิกจากกัมพูชา 22 คน และสมาชิกจากลาว 20 คน เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้

อ่านต่อ »

มหกรรมสันติภาพ “ขจัดทุกข์ให้สิ้นจากโลกนี้ 70 ปีหลังความสูญเสียจากระเบิดนิวเคลียร์”

| สันติภาพ

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มต้นกล้าสันติภาพ ฝ่ายยุวชนชาย-หญิง จัดมหกรรมสันติภาพ “ขจัดทุกข์ให้สิ้นจากโลกนี้ 70 ปีหลังความสูญเสียจากระเบิดนิวเคลียร์” โดยมีตัวแทนยุวชนชายหญิงจากเอสจีไอ-กัมพูชา และ เอสจีไอ-ลาว ประเทศละ 8 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องพระใหญ่ สมาคมฯ สาขาธนบุรี

อ่านต่อ »

ตัวแทนยุวชนจัดบรรยายในหัวข้อ “New Trend 4 New Teen” (เทรนด์ใหม่ชีวิตวัยทีน)

| กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 6 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิญวิทยากรจากสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยเพื่อบรรยายในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในหัวข้อ “New Trend 4 New Teen” (เทรนด์ใหม่ชีวิตวัยทีน) ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข