ฝึกอบรมผู้ใหญ่ชายเอสจีไอกัมพูชา ลาว ไทย

| พุทธธรรม

วันที่ 5 มีนาคม 2559 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดรายการประชุมฝึกอบรมผู้ใหญ่ชายเอสจีไอกัมพูชา ลาว ไทย ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ และแต่ละพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อ่านต่อ »

บรรยายธรรมโดยคุณโนบุโอะ ฟุคาเสะ

| พุทธธรรม

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จัดรายการบรรยายธรรมนิพนธ์ ให้แก่ผู้นำระดับตำบลขึ้นไป 4 ฝ่ายและผู้นำฝ่ายยุวชน โดยคุณโนบุโอะ ฟุคาเสะ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายศึกษาธรรมของเอสจีไอ ณ อาคารสมาคมฯ สาขาธนบุรีและสำนักงานใหญ่

อ่านต่อ »

ประชุมที่ระลึก 11.18

| พุทธธรรม

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สมาคมฯ จัดรายการประชุมที่ระลึก 11.18 วันก่อตั้งสมาคมโซคาครบ 85 ปี โดยมีผู้นำระดับภาคขึ้นไป 4 ฝ่ายและตัวแทนกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เข้าร่วม

อ่านต่อ »

ประชุมฝึกอบรมฝ่ายผู้ใหญ่หญิงเอสจีไอ กัมพูชา ลาว ไทย

| พุทธธรรม

วันที่ 24-25 ตุลาคม พ.ศ.2558 ฝ่ายผู้ใหญ่หญิงได้จัดประชุมฝึกอบรมผู้ใหญ่หญิงเอสจีไอ กัมพูชา ลาว ไทย ขึ้นที่สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ มีตัวแทนสมาชิกจากกัมพูชา 22 คน และสมาชิกจากลาว 20 คน เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข