มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล

| กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 คุณนวรัตน์ ชิโนมี นายกสมาคมฯ และคุณอุษณีย์ เจริญพิพัฒน์ผล หัวหน้าฝ่ายผู้ใหญ่หญิง พร้อมด้วยตัวแทนฝ่ายยุวชน เข้าพบนายขคนาถ อธิการี (Mr. Khaga Nath Adhikari) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย เพื่อมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ซึ่งเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา

อ่านต่อ »

ฝึกอบรมยุวชนเอสจีไอ กัมพูชา-ลาว-ไทย

| พุทธธรรม

วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2558 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดงานฝึกอบรมยุวชนเอสจีไอ กัมพูชา-ลาว-ไทย โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกจากประเทศกัมพูชา 17 ท่าน ประเทศลาว 19 ท่าน และตัวแทนฝ่ายยุวชนประเทศไทย 20 ท่าน

อ่านต่อ »

ประชุมที่ระลึก 3.16

| พุทธธรรม

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดงานประชุมวันที่ระลึกการเผยแผ่ธรรมไพศาล (3.16) ในโอกาสเข้าสู่ยุคใหม่ของการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลก ภายใต้ชื่อหัวข้อ “ยุวชนผู้มีปณิธาน ร่ายรำอย่างองอาจในยุคสมัยใหม่” โดยมีตัวแทนฝ่ายยุวชนเอสจีไอประเทศกัมพูชาและประเทศลาวเข้าร่วมอีกด้วย งานจัดขึ้น ณ ห้องธรรมปีติ สมาคมฯ สำนักงานใหญ่

อ่านต่อ »

ประชุมรวมราชพฤกษ์ ปี 2558

| พุทธธรรม

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มราชพฤกษ์ ฝ่ายผู้ใหญ่หญิง จัดงานประชุมรวมราชพฤกษ์ประจำปีภายใต้คำขวัญ “สะสมบันทึกแห่งชัยชนะ ด้วยพุทธธรรมแห่งความหวัง” ณ ห้องพระใหญ่ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข