สวดมนต์วันตรุษจีน

| พุทธธรรม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 สมาคมฯ จัดพิธีสวดมนต์เนื่องในวันตรุษจีนเพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ทั่วประเทศ

อ่านต่อ »

ฝ่ายยุวชนจัดกิจกรรม “การศึกษาสร้างคุณค่าให้ตนเองได้อย่างไร”

| การศึกษา

วันที่ 29 มกราคม และวันที่ 2, 13, 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย โดยตัวแทนฝ่ายยุวชนรวมทั้งฝ่ายผู้ใหญ่ของสมาคมที่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังจัดกิจกรรม “การศึกษาสร้างคุณค่าให้ตนเองได้อย่างไร” ณ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนราชวินิต และโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »

สวดมนต์วันขึ้นปีใหม่

| พุทธธรรม

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จัดรายการสวดมนต์วันขึ้นปีใหม่ แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ รายการมีการสวดมนต์ร่วมกัน อ่านสารแสดงความยินดีเนื่องในวันปีใหม่จาก ดร.ไดซาขุ อิเคดะ การประกาศเป้าหมายโดยตัวแทน 4 ฝ่าย และการแสดงต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 10,425 คน

อ่านต่อ »

ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตัวแทนสมาชิกสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ได้เดินทางมาพร้อมเพรียงกันเพื่อถวายพานดอกไม้สด และลงนามถวายพระพรแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข