มหกรรมสันติภาพ “ขจัดทุกข์ให้สิ้นจากโลกนี้ 70 ปีหลังความสูญเสียจากระเบิดนิวเคลียร์”

| สันติภาพ

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มต้นกล้าสันติภาพ ฝ่ายยุวชนชาย-หญิง จัดมหกรรมสันติภาพ “ขจัดทุกข์ให้สิ้นจากโลกนี้ 70 ปีหลังความสูญเสียจากระเบิดนิวเคลียร์” โดยมีตัวแทนยุวชนชายหญิงจากเอสจีไอ-กัมพูชา และ เอสจีไอ-ลาว ประเทศละ 8 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องพระใหญ่ สมาคมฯ สาขาธนบุรี

อ่านต่อ »

กลุ่มต้นกล้าแห่งสันติภาพจัดกิจกรรม “สร้างสะพานแห่งมิตรภาพเชื่อมโยงจิตใจ”

| สันติภาพ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 กลุ่มต้นกล้าแห่งสันติภาพ ฝ่ายยุวชนชาย-หญิง ได้จัดกิจกรรมสันติภาพ ในหัวข้อ “สร้างสะพานแห่งมิตรภาพเชื่อมโยงจิตใจ” ณ บ้านหทัยการุณย์ ศูนย์สงเคราะห์เด็ก มิสซังโรมันคาทอลิก จ.ฉะเชิงเทรา ภายในงานแบ่งออกเป็น 2 ฐาน คือ การไม่ใช้ความรุนแรงกับระเบิดนิวเคลียร์ และการศึกษากับสันติภาพ ซึ่งงานในครั้งนี้ยังได้มีการเปิดมินิคอนเสิร์ต ของวงดนตรี Kudoku Band อีกด้วย

อ่านต่อ »

สวนแห่งต้นกล้าสันติภาพ

| สันติภาพ

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ฝ่ายยุวชนหญิงจัดงานประกวดจัดรายการภาคภาษาอังกฤษในเชิงสร้างสรรค์ด้านสันติภาพในหัวข้อ “สวนแห่งต้นกล้าสันติภาพ” โดยมีผู้เข้ารอบทั้งสิ้น 12 ทีมจากทั่วประเทศ

อ่านต่อ »

รดน้ำต้นกล้าแห่งสันติภาพ

| สันติภาพ

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มภาษาอังกฤษและกลุ่มการศึกษา ฝ่ายยุวชนหญิง ร่วมกันจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ รดน้ำต้นกล้าแห่งสันติภาพ โดยในงานครั้งนี้ มีแขกรับเชิญพิเศษคือ คุณโก โกโตะ ซึ่งเป็นผู้ที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับด้านสันติภาพ นอกจากนี้ ภายในงานแบ่งออกเป็น 5 ฐาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ใกล้ชิดกับคำว่า “สันติภาพ” ให้ได้มากที่สุด มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 359 คน จัดขึ้น ณ ห้องพระใหญ่ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข