งานกีฬาประเพณี สามัคคี รวมภาคเหนือ

| สันติภาพ

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2554 รวมภาคเหนือจัดงานกีฬาประเพณี สามัคคี รวมภาคเหนือ ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สถิต วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 2,300 คน จัดขึ้น ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อ่านต่อ »

งานประชุมยุวชนสันติภาพนางาซากิ

| สันติภาพ

วันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2011 สมาชิกยุวชนสมาคมโซคา นางาซากิ จัดงานฟอรั่มสันติภาพที่หอสันติภาพ ณ พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ เพื่อปฏิญาณตนรณรงค์เพื่อให้โลกปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ รูปแบบของงานนี้ คือ”จากนางาซากิไปทั่วโลก! เสียงของยุวชนจะเปลี่ยนแปลงโลก” มีผู้เข้าร่วมประมาณ 900 คน ซึ่งมีตัวแทนยุวชนสมาคมโซคาจากฮิโรชิม่าและโอกินาว่าเข้าร่วมด้วย

อ่านต่อ »

การบรรยายพิเศษ “วัฒนธรรมสันติภาพ”

| วัฒนธรรม, สันติภาพ

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 คุณสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรในกรบรรยายพิเศษในหัวข้อ วัฒนธรรมสันติภาพ ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข