สมาคมฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 นายนวรัตน์ ชิโนมี นายกสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการบริหาร เข้าพบนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี และทูตองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย เพื่อมอบเงินบริจาคจำนวน 642,205 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนในประเทศฟิลิปปินส์ ณ ที่ทำการองค์การยูนิเซฟ อาคารสหยูเนี่ยน กรุงเทพฯ โดยมี นายพิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน

อ่านต่อ »

ผู้แทนเอสจีไอร่วมพิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ราชนครินทร์” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเฝ้าทูลละออกพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

| ประชาสัมพันธ์

ช่วงเช้าของวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557 ได้มีพิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ราชนครินทร์” ณ ตึกศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อธิการบดีคนปัจจุบันคือ ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของราชอาณาจักรไทย

อ่านต่อ »

ผู้แทนเอสจีไอสนทนากับอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| ประชาสัมพันธ์

ช่วงบ่ายวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557 ผู้แทนเอสจีไอได้เข้าเยี่ยมคารวะศาสตราจารย์ นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ และ ดร. ปิยพงษ์ สุเมตติกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์

อ่านต่อ »

ประกาศงดใช้อาคารสมาคมฯ สาขาวิทยุ และงดรายการเรียนธรรมกับคุณนางาโอกะ

| ประชาสัมพันธ์

เนื่องจากขณะนี้ทางรัฐบาลได้ประกาศ พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พรก.) ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นเวลา 60 วัน บังคับใช้ในพื้นที่ที่มีการประกาศ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอยู่ในขณะนี้ คือ กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี จ.สมุทรปราการ เฉพาะ อ.บางพลี และ จ.ปทุมธานี เฉพาะ อ.ลาดหลุมแก้ว และรวมถึงสถานการณ์การชุมนุมในพื้นที่ต่าง ๆ ขณะนี้

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข