ห้องสมุดพุทธธรรมนิชิเร็น

| ประชาสัมพันธ์

สมาคมโซคาเปิดเว็ปไซต์ห้องสมุดพุทธธรรมนิชิเร็นให้ผู้สนใจสามารถอ่านและค้นหาหนังสือได้ถึง 5 เล่ม บนเครื่องคอมพิวเตอร์, แทปเล็ท และโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน เว็บไซต์จะเปิดให้บริการในวันที่ 18 พฤศจิกายน ซึ่งตรงกับวันก่อตั้งสมาคมโซคา

อ่านต่อ »

ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 กระทรวงสาธารณสุขจัดงานประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2556 โดยมีนักร้องประสานเสียงกลุ่มกังสดาล สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ได้รับเชิญร่วมแสดงในงานดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ »

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา แก่ ดร. ไดซาขุ อิเคดะ

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาปรัชญา) แก่ ดร. ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านต่อ »

การประชุมวิชาการ Thailand Conference on Reading 2013

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 สำนักอุทยานการเรียนรู้ ได้จัดงานประชุมวิชาการ Thailand Conference on Reading 2013 เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรักการอ่านหนังสือ ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โดยมีบรรดานักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วม 200 ท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข