กระทรวงวัฒนธรรมมอบรางวัลขอบคุณสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 กระทรวงวัฒนธรรมมอบรางวัลขอบคุณสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ในฐานะผู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงาน มา โงะ โค โระ 2011 ณ กระทรวงวัฒนธรรม

อ่านต่อ »

แถลงข่าวงาน MAGOKORO 2011 (มา โงะ โค โระ 2011)

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวงาน MAGOKORO 2011 (มา โงะ โค โระ 2011) ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ »

ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 คณะผู้แทนสมาชิกสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช

อ่านต่อ »

ประมูลภาพวาดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554 โรงเรียนเพลินพัฒนาจัดกิจกรรมประมูลภาพวาดนักเรียนชั้นอนุบาล เพื่อมอบเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิ ผ่านทางสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ณ ลานหูกระจง โรงเรียนเพลินพัฒนา

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข