พิธีส่งมอบและเปิดนิทรรศการถาวร “ปฏิบัติการถ้ำหลวง : วาระแห่งโลก”

| กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยได้รับเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นผู้ร่วมจัดและสนับสนุนพิธีส่งมอบและเปิดนิทรรศการถาวร “ปฏิบัติการถ้ำหลวง : วาระแห่งโลก” ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดพระธาตุดอยเวา ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านต่อ »

ตัวแทนยุวชนจัดบรรยายในหัวข้อ “New Trend 4 New Teen” (เทรนด์ใหม่ชีวิตวัยทีน)

| กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 6 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิญวิทยากรจากสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยเพื่อบรรยายในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในหัวข้อ “New Trend 4 New Teen” (เทรนด์ใหม่ชีวิตวัยทีน) ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ »

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล

| กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยเข้าพบนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลจำนวน 1,169,409 บาท ณ ห้องรับรอง ชั้น 23 กระทรวงวัฒนธรรม

อ่านต่อ »

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล

| กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 คุณนวรัตน์ ชิโนมี นายกสมาคมฯ และคุณอุษณีย์ เจริญพิพัฒน์ผล หัวหน้าฝ่ายผู้ใหญ่หญิง พร้อมด้วยตัวแทนฝ่ายยุวชน เข้าพบนายขคนาถ อธิการี (Mr. Khaga Nath Adhikari) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย เพื่อมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ซึ่งเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข